Kynnys ry

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Sen perustivat vammaiset opiskelijat 1973.

Kynnys ry:n toimipisteet ovat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Toimintaryhmiä on pääkaupunkiseudulla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Mikkelissä, Porissa ja Rovaniemellä.

Kynnys ry

  • työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien
    toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisellä
    tasolla
  • tukee ja aktivoi vammaisia henkilöitä toimimaan itse omien oikeuksiensa puolesta
  • vaikuttaa viranomaisiin ja muihin päättäjiin niin, että vammaisten
    kansalaisten tarpeet otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä
  • toimii asiantuntijana vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä

Eri tavoin vammaiset henkilöt vastaavat yhdistyksen toiminnasta
päätöksestä toimeenpanoon. Tähän luodaan edellytykset palkkaamalla
tilaisuuksiin avustaja, tulkkeja ja oppaita.

Kansainvälinen yhteistyö

Kynnys ry on osa kansainvälistä vammaisten itsenäisen elämän
(Independent living) liikettä ja tekee yhteistyötä esimerkiksi Maailman vammaisliiton DPI:n kanssa.

Itsenäinen elämä

Itsenäinen elämä ei tarkoita sitä, että ihmisen olisi tehtävä kaikki itse tai yksin. Itsenäinen elämä tarkoittaa sitä, että ihmisellä on vapaus valita, ja että hän voi päättää omasta puolestaan.

Vanhemmuuden tukeminen

Perhetyö

SAMAT-toiminta jakautuu kahteen osa-alueeseen; perhetoimintaan ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen. Perhetoiminnan puolella työskentelee sosiaaliohjaaja ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävässä työssä seksuaaliterapeutti. Perhetoiminnassa tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa perheille, joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on vamma tai pitkäaikaissairaus. Lähtökohtanamme on huomioida koko perhe.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä työ kohdentuu pääasiassa eri tavoin vammaisiin, vammautuneisiin tai pitkäaikaissairaisiin ihmisiin.

Kynnyksen esittely viittomakielellä, viittoma Iina Rissanen

  ’Kaikki ihmiset – olivatpa he kuinka vaikeavammaisia tahansa, pystyvät tekemään päätöksiä.’

Judy Heuman, Independent living -liikkeen perustaja USA:sta