Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö

Kynnyksen kehitysyhteistyön tavoitteena on kehittyvien maiden vammaisten henkilöiden aseman parantaminen sekä vammaisten ihmisoikeuksien toteutuminen. Sekä Kynnys että sen kumppanit kehittyvissä maissa ovat vammaisten henkilöiden omia järjestöjä, joissa eri tavoin vammaiset henkilöt ovat itse toimijoita ja asiantuntijoita työssään. Kynnys on tehnyt kehitysyhteistyötä 1980-lopulta lähtien.

Kynnyksen kehitysyhteistyön keskeisiä periaatteita ovat:

  • Toimintamme pohjaa YK:n vammaissopimukseen (UNCRPD).
  • Vammaiset ihmiset itse tekevät työtä vammaisten oikeuksien toteutumiseksi. Etelän ja Pohjoisen vammaisten ihmisten välistä kumppanuutta vahvistetaan kokemusten jakamisen ja vertaistuen avulla. Ei mitään meistä ilman meitä -periaate ohjaa vahvasti työtämme.
  • Kehitysyhteistyöhankkeiden keskeisiä teemoja ovat itsenäinen elämä sekä vammaisten naisten voimaantuminen.

Kynnys on mukana kuudessa kehitysyhteistyöhankkeessa kolmessa eri maanosassa:

  • Etiopian vammaisten naisten voimaantuminen (Etiopia).
  • Keski-Aasian vammaisten naisten voimaantuminen (Kirgisia, Tadzikistan, Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan).
  • Vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksien edistäminen (Afganistan, Tadzikistan, Nepal).
  • Ihmisoikeuksien ja vammaisten itsenäisen elämän tukeminen Länsi-Balkanilla (Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Länsi-Balkan).
  • Vammaisten korkeakouluopiskelijoiden voimaantuminen ja inklusiivisen opetuksen edistäminen (Etiopia).
  • Inkluusion edistäminen vammaisia koskevassa lainsäädännössä ja yhteistyö vammaissektorin toimijoiden ja päättäjien kesken paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla (Kosovo).

Kynnyksen kehitysyhteistyö on osa Vammaiskumppanuutta eli kahdeksan suomalaisen vammaisjärjestön kehitysyhteistyöohjelmaa, jota rahoittaa ulkoministeriö. Lisäksi Kynnys on mukana kumppanina muussa UM-rahoitteisessa hanketyössä sekä yhdessä EU-hankkeessa. Kehitysyhteistyöhankkeissa tehdään yhteistyötä mm. Marttojen, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL:n, Vammaiskumppanuuden sekä Väestöliiton kanssa.