Bosnia-Hertsegovina

Vammaisten ihmisoikeudet ja itsenäinen elämä Bosnia-Hertsegovinassa

Bosnian tilanteessa on huomioitava alueen historia sekä etninen jako eri alueisiin. Tämän vuoksi projektissamme on serbialueella kumppanina Partner ja federaation alueella Lotos. Eri alueita ja väestöryhmiä edustavat liikkeet siis tekevät myös keskenään aktiivisesti yhteistyötä tukien ja auttaen toisiaan esimerkiksi hallinnollisissa kysymyksissä. Lotos ja Partner järjestävät projektin puitteissa toimintaa sekä yhdessä että erikseen. 

Kynnys ry on työskennellyt Bosniassa säännöllisesti vuodesta 2009, mutta yhteistyö käynnistyi jo 1990-luvun sodan aikana, kun Kynnyksen edustajat vierailivat paikan päällä.

Kahden vammaisjärjestön tukemisessa on ideana tukea molempia etnisiä pääryhmiä, mutta myös ruokkia järjestöjen välistä yhteistyötä ja ymmärrystä, jotta yhteistoiminta kehittyisi pysyväksi malliksi. Tämä on olennaista, sillä molemmat järjestöt jakavat Kynnyksen ideologian ja tulevat sekä etnisesti että maantieteellisesti eri alueilta.

Hankkeen parissa työskentelee yksi yleiskoordinaattori (Tuzlassa) ja kaksi kehityskoordinaattoria (Tuzlassa ja Banja Lukassa) kohdealueella sekä yksi kehitysyhteistyösihteeri Suomessa. Hankkeen toimijat, suunnittelijat, luennoitsijat ja koordinaattorit ovat usein itse vammaisia henkilöitä, jolloin vammaisten asema oman tilanteensa erityisasiantuntijoina vahvistuu.

Vammaisten kesken on alueella suurta eriarvoisuutta. Poliittisen tilanteen takia sodassa vammautuneiden asema on oleellisesti parempi kuin muiden vammaisten. Joidenkin tukien suuruusero on monikymmenkertainen.

BiH:ssa on paljon ministereitä ja virkamiehiä monilla eri tasoilla. Hallinnon todelliset voimavarat toteuttaa asioita ovat kuitenkin olemattomat. Tavoite on, että bosnialaiset vammaisjärjestöt pystyisivät vaikuttamaan nykyistä enemmän oman maansa kehittämiseen ja vammaisten oikeuksien toteutumiseen. Hankkeessa on pienenä osana varattu rahaa siihen, että maan vammaiset (vammaisjärjestöt) kouluttavat Bosnian viranomaisia.

Vammaisjärjestöjen kapasitointia oman toimialansa edustajina ja vammaisten ihmisoikeuksien edunvalvojana tarvitaan akuutisti, mikä on todennettavissa eri asiakirjoista. Tarpeiden selvittely ja kapasiteetin kasvattaminen edellyttää aikaa.

 

Hankkeella on 4 tavoitetta:

1. Alueellisesti tasapainoinen kehitys. Olemme valinneet järjestöt yhtäältä historiallisista syistä, koska Kynnyksellä on kokemusta yhteistyöstä niiden kanssa, ja toisaalta niiden luonteen takia. Ne ovat Kynnykselle luontevia kumppaneita, eli Independent Living -liikkeen edustajia. Tarkoituksemme on tukea projektin aikana näiden järjestöjen kehittymistä nykyistä tehokkaammiksi ja osaavammiksi toimijoiksi, jotta ne voisivat vaikuttaa vammaispolitiikan kehittämiseen BiH:ssa. SDPD-hanke on laatinut hyvän vammaispoliittisen ohjelman, jota täytyy alkaa toteuttaa.

2. Toinen tavoite on tukea vammaisjärjestöjen ja ennen kaikkea niiden jäsenistön toimintakykyä (capacity building). Siksi olemme yhdessä laatineet suunnitelman teemoista, joista järjestämme yhteistyössä koulutusta niin kumppanijärjestöjemme kuin muidenkin vammaisjärjestöjen jäsenille. Koulutus pohjautuu yhtäaikaisesti kahteen asiaan: vertaistukeen ja asiantuntemukseen. Kynnys tuo omista osaajistaan hankkeeseen ihmisiä, jotka ovat yhtä aikaa asiantuntijoita ja vertaisia. Samaten käytämme paikallisia asiantuntijoita ja mikäli mahdollista, etsimme vammaisia henkilöitä myös Bosniasta.

3. Hankkeen kolmas osio liittyy YK:n vammaisten ihmisoikeussopimukseen. Tarkoitus on käydä suomalaisten ja bosnialaisten asiantuntijoiden kanssa läpi Bosnian lainsäädäntöä tämän sopimuksen näkökulmasta. Kumppanimme ovat sekä valtion että aluehallintotason neuvonantajia.

4. Hankkeen neljäs osa-alue liittyy ihmisten oman toiminnan ja työllisyyden tukemiseen. Vammaisten työllisyysasteen ja koulutustason kehittäminen on taloudellisesti heikossa tilanteessa entistä tärkeämpää.