Kosovo

Kosovon vammaisten itsenäisen elämän edistäminen

Kosovossa Kynnys tukee liikuntavammaisten järjestöä HandiKOSia. Kynnyksen tuella HandiKOS perusti itsenäisen elämän keskuksen, joka tarjoaa vammaisille lakineuvontaa vammaislaiesta, koulutuksia vammaisten oikeuksista ja vertaistukea sekä yksilöllisesti että ryhmissä.

 

Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Kosovon vammaisjärjestöjen hallinnollisten taitojen ja vaikuttamistyön kapasiteetin vahvistaminen koulutuksilla, työpajoilla ja englannin kielen kursseilla.

2. Liikuntavammaisten terveydenhuollon edistäminen kouluttamalla terveydenhuollon ammattilaisia, liikuntavammaisia ja heidän omaisiaan liikuntavammaisten terveyden erityistarpeista ja sairauksien (esim. painehaavaumien) ennaltaehkäisystä.

3. Viranomaisten, vammaisten sekä heidän omaistensa tietoisuuden lisääminen vammaisten oikeuksista mm. vaikuttamistyön kampanjoilla ja vertaistukiryhmillä.