ECDD

Etiopian yliopisto-opiskelijoiden voimaantuminen ja inklusiivisen opetuksen edistäminen

Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD) -järjestön missio on inklusiivinen Etiopia, jossa eri tavoin vammaisilla lapsilla, nuorilla, aikuisilla, miehillä ja naisilla on samat oikeudet ja palvelut kuin muilla etiopialaisilla. Kynnys tukee ECDD:n inklusiivisen opetuksen projektia, jossa voimaannutetaan vammaisia yliopisto-opiskelijoita sekä edistetään yliopistojen kampusten ja opintojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta eri tavoin vammautuneille opiskelijoille. Inklusiivista opetusta on tuettu mm. Addis Abebassa, Mekelessä, Hawassassa, Gondarissa ja Haramayassa.

 

Hankkeen tavoitteet ovat:
1. Voimaannuttaa vammaisia yliopisto-opiskelijoita vahvistamalla yliopistojen vammaisten opiskelijoiden järjestöjä ja tarjota opintoja tukevia kursseja, kuten pistekirjoituskursseja, sekä valmistumisen jälkeistä työhön siirtymistä tukevaa koulutusta, esim. työnhakukursseja.

2. Lisätä tietoisuutta vammaisuudesta yliopistojen opiskelijoiden kesken sekä edistää vammaisten opiskelijoiden sosiaalista integraatiota järjestämällä vammaisten oikeuksiin liittyviä tapahtumia.

3. Lisätä yliopistojen johdon, henkilökunnan ja opettajien osaamista inklusiivisesta opetuksesta ja vammaisten opiskelijoiden oikeuksista tarjoamalla teknistä asiantuntemusta, koulutuksia ja työpajoja. 

4. Edistää vertaisoppimista eri hankkeen yliopistojen ja vammaisten yliopisto-opiskelijoiden kesken.