ENADB

Kuurosokeiden voimaantuminen Etiopiassa

Kuurosokeus on suhteellisen uusi käsite Etiopiassa.

Kuurosokeiden asema on vammaisryhmistä kaikista huonoin.

Lasten asema on huono, ja he ovat monesti vailla muita sosiaalisia kontakteja kuin oma perhe.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kuurosokeiden järjestöä, jotta se pystyisi etsimään maan kuurosokeat toimintansa piiriin, edistämään heidän elinolojaan ja oikeuksiensa toteutumista.

Hanke perustuu paikalliseen aloitteeseen. Tarve esimerkiksi taktiilikommunikaatiolle on suuri, mutta tietämys siitä on vähäistä eikä maassa juuri ole tulkkeja.

Kouluissa on jonkin verran Braille-materiaaleja ja opetusta. Addis Abeban yliopistolla toimii kielitieteen laitos, joka on halukas osallistumaan viittomakielen koulutukseen ja taktiilikommunikaation kehittämiseen.

Hanke on kooltaan melko pieni ja sille on asetettu neljä päämäärää:

1. Kuurosokeiden tilanteen ja lukumäärän kartoitus.

2. Kuurosokeiden järjestäytymisasteen kasvattaminen ja järjestötoimijoiden kouluttaminen.

3. Kuurosokeiden järjestön verkostoituminen Etiopian vammaisjärjestöjen kanssa.

4. Kuurosokeiden vertaistuen mahdollistaminen.