FENAPD

FENAPD - Vammaisliikkeen vahvistaminen Etiopiassa

Hankeyhteistyön tavoitteena on vahvistaa Etiopian kuuden kansallisen vammaisjärjestön yhteistyöorganisaatio FENAPDin hallinnollista, organisatorista ja vaikuttamistyön kapasiteettia sekä alueellisella että kansallisella tasolla.

Järjestö pyrkii vaikuttamaan siihen, että vammaiset ihmiset otetaan huomioon kansallisen köyhyyden vähentämisohjelman sekä muiden kansallisten ja alueellisten kehittämisohjelmien laadinnassa ja toteutuksessa.

Vuoden 2014 päämääriä ovat:

1. FENAPDin organisatorisen kehityksen tukeminen kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

2. Jäsenjärjestöjen kapasiteetin tukeminen.

3. Kansalaisyhteiskunnan kehityksen seuranta (mm. köyhyyden vähentämisohjelmat) ja ihmisoikeuslainsäädännön edistäminen YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen hengessä.

4. Esteettömän ympäristön edistäminen ja valvonta.