Kapua 2014 Etiopia

Kynnys mukana KAPUA 2014 Etiopia -hankkeessa

Ryhmä tavallisia, eri-ikäisiä suomalaisia keräsivät varoja kehitysmaiden tyttöjen ja naisten tukemiseksi kiipeämällä Ras Dashen -vuorelle Etiopiassa lokakuussa 2014. KAPUA Etiopia -ryhmäläisiä yhdisti haave kiivetä vuorelle ja halu tukea kehitysmaiden tyttöjä ja naisia. Kuudetta kertaa toteutettavan Kapua-hankkeen yhteistyökumppanit olivat Kynnyksen lisäksi Plan Suomi, Väestöliitto ry ja Taksvärkki ry.

Mukaan valitut kapuajat tutustuivat matkallaan Kynnyksen avustuskohteisiin, joissa he näkivät käytännössä miten kerätyt varat käytetään. Tämän jälkeen ryhmä kiipesi Etiopian korkeimman vuoren, Ras Dashen (4550 m), huipulle. 

Kapuajat keräsivät varoja ja tiedottivat kampanjasta Suomessa sekä ennen matkaa että matkan jälkeen. Etiopia-ryhmän tavoitteena oli kerätä yhteensä 100 000 euroa järjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön. Osallistujat maksoivat itse omat matkakulunsa.

Kaikilla järjestöillä on useiden vuosien kokemus toimimisesta kehitysmaissa ja ne toimivat yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. Kokemus ja paikallistuntemus takaavat laadukkaan ja vaikuttavan kehitysyhteistyön.

”Kerätyt varat käytetään kehitysmaiden naisten ja tyttöjen tukemiseen, sillä auttamalla tyttöjä autetaan koko yhteisöä”, toteaa Kynnyksen toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä.

Lisätietoja löytyy tästä.