Pienen koiran onni

Uusi lastenkirja ilmestynyt

Milloin pieni koira on onnellinen? Se on onnellinen, kun se saa nukkua auringonläikässä. Se on onnellinen, kun sitä rapsutetaan. Ja se on onnellinen, kun saa nukahtaa pienen tytön viereen. Kirja sopii hyvin hyvänyön kirjaksi perheen pienimmille.                  ISBN 978-952-5948-13-4  32 sivua

Kirjan hinta 6,90 e (sis. alv.) sekä toimituskulut 1 kpl 2,00 eur = Yhteensä 8,90 eur

Myös suosittua Voihan Vammainen – lasten kuvasanakirja vammaisuudesta -kirjaa on jälleen saatavilla nettikaupassamme tai suoraan toimistolta tilattuna.

Kynnyksen nettikauppa : https://holvi.com/shop/Kynnyskauppa/
Uutuustuotteet suoraan : https://holvi.com/shop/Kynnyskauppa/section/uutuustuotteet/

Kevätkokous lauantaina 28.4 klo 13

KOKOUSKUTSU

Sääntömääräinen kevätkokous 2018

Lauantaina 28.4.2015 klo 13.00

Kynnyksen toimisto, Siltasaarenkatu 4, 5. krs, Helsinki

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen työjärjestys
 5. Hallituksen ehdotus toimintakertomukseksi vuodelta 2017
 6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodesta 2017
 7. Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2017
 8. Tili- ja vastuuvapaus tileistä ja hallinnosta tili- ja vastuuvelvollisille vuodelta 2017
 9. Hallitus esittelee suullisesti tarkennetun talousarvion vuodelle 2018
 10. Muut mahdolliset asiat
 11. Kokouksen päättäminen.

Hallituksen puolesta Kalle Könkkölä

Kahvi- ja teetarjoilu. Ilmoittautumiset jari.gusev@kynnys.fi tai (09) 685 0110.

Kokousasiakirjat tulevat Kynnyksen kotisivuille viikkoa ennen kokousta tai voit tilata ne toimistolta.

Vastaa Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumin kyselyyn vammaisten henkilöiden oikeuksista (paperinen lomake)

Vastaa Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumin kyselyyn vammaisten henkilöiden oikeuksista (paperinen lomake)

YK.n vammaissopimuksen toteutumista kartoittava Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen kysely käynnistyi 15.3.2018. Heti kyselyn linkkien avauduttua ilmeni ongelmia, joita on nyt ratkottu.

Osa vammaisista henkilöistä ei syystä tai toisesta kykene vastaamaan sähköiseen kyselyyn. Siksi on tärkeää, että he voivat vastata paperiseen versioon. Alla mainitut pdf-muodossa olevat linkit, joiden kautta on mahdollista tulostaa lomake.

Suomenkielinen pdf-versio:

https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/f8a32456288fbc9bfd876fa8d3e6ade0/1521732826/application/pdf/6169636/Kysely_ladattava_21032018.pdf

Ruotsinkielinen pdf-versio:

https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/53a228217d0884c711fe51393f9c6c72/1521732906/application/pdf/6169674/Kysely_ladattava_SVE.pdf

 

Uusittavan Lasipalatsin remontissa ei huomioida esteettömyyttä

Tiedote
julkaisuvapaa

Uusittavan Lasipalatsin remontissa ei huomioida esteettömyyttä

Kalle Könkkölä kävi kartoittamassa rakenteilla olevan Lasipalatsin esteettömyyttä ja totesi katutason liikkeissä olevan useita liian korkeita sisäänkäyntejä. Lisäksi rakennuksessa on invaluiskia ilman asianmukaista suojareunusta tai kaiteita.

Könkkölä huomautti asiasta Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalveluihin. Tällöin vastattiin, ettei Lasipalatsin remontti koske sisäänkäyntejä, rakennus on suojeltu ja julkisivu jää entiselleen. Luiskissa puolestaan vedottiin vanhentuneen lainsäädännön noudattamiseen selityksenä suojien puuttumiselle.

Vastauksessa ei huomioitu, ettei korjaus vaatisi luiskien uusimista vaan maanpinnan nostaminen sisäänkäyntien ulkopuolelta muutamilla senteillä ratkaisisi asian. Edelleen, vastauksessa ei millään tavoin huomioida, että luiska ilman kaidetta tai reunusta on vaarallinen. Myös Suomen vuonna 2016 ratifioima YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus edellyttää julkisten tilojen esteettömyyttä.

Lisätietoja ja tiedustelut: kalle.konkkola@kynnys.fi, p. 0500 503 516.

Vantaan kaupungin järjestämä ”kuulemistilaisuus” oli farssi ja pettymys

Tiedote
Julkaisuvapaa

Vantaan kaupunki järjesti 17.1. kuntalaisten erillisestä vaatimuksesta kuulemistilaisuuden kuljetuspalveluiden hankinnasta. Kokemus oli kafkamainen. Tilaisuuden alku käytettiin luennointiin kuljetuspalvelun asiakkaille tutusta asiasta eli siitä, mitä kuljetuspalvelu tarkoittaa. Tämän jälkeen n. 50 minuuttia käytettiin ryhmätöiden tekemiseen, mistä osallistujille ei ollut etukäteen kerrottu. Aikaa kuljetuspalvelun asiakkaiden kysymyksille jäi lopulta n. 20 minuuttia. Moni kysymys jäi kysymättä.

Emme ole aiemmin törmänneet kuulemistilaisuuteen, jossa aikaa käytetään ryhmätöiden tekoon. Tämä on vammaisten henkilöiden ja vanhusten älykkyyden törkeää aliarviointia. Tarkoitus oli ilmeisesti vaientaa huolestuneiden kuntalaisten kysymykset ja se, että sopimus ainoana palveluntuottajana näkyvästi paikalla olleen Helsingin matkapalvelukeskuksen kanssa on jo tehty, mutta tätä ei haluta ääneen sanoa.

Vammaiset henkilöt ja vanhukset ovat yksilöitä, joilla on liikkumiseensa liittyen yksilölliset tarpeet. Töihin on ehdittävä, lapset on vietävä harrastuksiin, verot kaupungille maksettava. Tästä huolimatta mihinkään kysymyksiimme esimerkiksi yksityisyydensuojasta, turvallisuudesta tai uuden palvelun hinnasta – joka tulisi olemaan 3 kertaa esimerkiksi Lähitaksin kanssa tehtyä sopimusta kalliimpi – ei edes pyritä näissä tilaisuuksissa vastaamaan. Sen sijaan kysyjille toistuvasti teroitetaan, kuinka suuri kuluerä me vammaiset ja vanhukset kaupungille olemmekaan ja ongelmien olemassaolo kielletään. Tämä on herjausta. Vammaisuus ei ole valinta.

Tässä julkaistuna muutamia niistä kysymyksistä, joihin emme tunnu saavan vastauksia: Tullaanko kuntalaisille myöntämään lisää avustajatunteja, jos liikkuminen hankaloituu ja aikaa kuluu merkittävästi enemmän matkojen yhdistelyn vuoksi? Onko missään huomioitu, ettei matkoja lain mukaan tarvitse yhdistellä, vaikka kuljetuspalvelu olisi kilpailutettu? Tullaanko näitä kuulemistilaisuuksia varten myöntämään kuljetuspalvelun asiakkaille lisämatkoja, kun ne kerran tuntuvat olevan kaupungin (riittämätön) keino ”osallistaa” ihmisiä päätöksentekoon?

Sanni Purhonen ja Yodit Melaku, Kynnys ry
Lasse Eva, Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varsinainen jäsen
Eeva Pitkänen, puheenjohtaja, Vantaan Invalidit ry

Vantaan kaupungin menettely kuljetuspalvelujen hankinnassa ja siihen liittyvässä kuulemistilaisuudessa

Vantaan kaupunki ilmoitti marraskuun lopulla joillekin valikoiduille vammaisjärjestölle lähettämässään tiedotteessa, järjestävänsä 12.12. yleisötilaisuuden kuljetuspalvelujen hankinnasta. Taustalla asiassa on taksiliikenteen vapautuminen kilpailulle. Suunnitellussa hankinnassa kaikista Uudenmaan kuntien kuljetuksista vastaisi Helsingin matkapalvelukeskus eli MPK.

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:ssä paheksumme voimakkaasti tapaa, jolla tästä kuulemistilaisuudesta on tiedotettu (ei ole tiedotettu) vantaalaisille vammaisjärjestötoimijoille ja kuntalaisille. Lisäksi Helsingin matkapalvelukeskuksen valinta hoitamaan kuljetuspalvelua olisi monesta syystä vakava virhe. Tässäkään asiassa palvelunkäyttäjien huolta ei ole kuunneltu.

Seuraavassa tiivistetysti kuljetuspalvelun hankintaan ja siitä tiedottamiseen liittyviä ongelmia:

Etsimme tietoa kuulemistilaisuudesta alkaen 7.12. Vantaan kaupungin nettisivuilta, paikallisista lehdistä ja muista kanavista, löytämättä asiasta mitään mainintaa. Lopulta soitimme tilaisuuden kutsussa mainituille virkamiehille, jotka kielsivät olevansa tietoisia tapahtumasta tiedottamisesta. Toinen henkilö löi asiasta kysyttäessä sosiaalityöntekijällemme luurin korvaan.

Tällainen tiedottaminen ei edistä vammaisten henkilöiden ja taksipalvelujen asiakkaiden osallistamista käyttämänsä palvelun valintaan. Toiminta on suorastaan surkuhupaisaa, kun puhutaan yleisötilaisuudesta. Väistämättä tulee mieleen, että tietoa hankinnasta yritetään päinvastoin peitellä. Syitä tähän voi olla monia. Keskeinen syy on, että matkapalvelukeskuksen käyttäjäkokemukset ovat pääsääntöisesti huonoja: taksit eivät saavu paikalle ajallaan, palvelu ei ole verrattavissa julkisen liikenteen käyttöön ja pahimmassa tapauksessa asiakkaat joutuvat jopa vaaratilanteisiin, mistä on olemassa useita esimerkkejä.

Espoossa on jo kokeiltu keskitettyä matkapalvelua, joka jouduttiin lopettamaan toimimattomana. Käyttäjien oikeus liikkua ja hoitaa asioitaan vapaasti sekä yksityisyydensuoja vaarantuvat. Palvelu asettaa vammaiset henkilöt selkeästi eriarvoiseen asemaan muiden kuntalaisten kanssa. Tällä kaikella ei tunnu hankintoja suunniteltaessa olevan mitään merkitystä. Ihmisiä kohdellaan kuin tavaraa.

Hallintolain palveluperiaate edellyttää, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Viranomaisen velvollisuudesta tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa.

Muun muassa YK:n vammaissopimus ja yhdenvertaisuuslaki edellyttävät vammaisten henkilöiden laajaa osallistamista heitä koskevaan päätöksentekoon. Meillä ei ole tietoa siitä, että hankintaa suunnittelevassa työryhmässä olisi yhtään itse vammaista henkilöä. Vammaispalvelujen tulisi olla asiakaslähtöisiä eikä palveluntuottajien etua yksipuolisesti ajavia.

Tiedottaja Sanni Purhonen, Vantaa

Sosiaalityöntekijä Yodit Melaku, Vantaa

Toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä, Helsinki

Kynnys ry

Kynnys ry:n Vimma-kulttuuripalkinto Kaisa Lekalle

Kunnia-Vimman saivat tanssija Tuuli Helkky Helle ja Salainen metsäni -elokuvan työryhmä.

Kynnys ry on myöntänyt järjestyksessään yhdeksännen vammaiskulttuuripalkinto Vimman sarjakuvataiteilija, graafikko Kaisa Lekalle. Palkintoon kuuluu Tukilinja-lehden myöntämä 5000 euron suuruinen työskentelyapuraha.

Kynnys ry on vammaisten ihmisoikeusjärjestö. Se myöntää Vimma-palkinnon vuosittain sellaiselle taiteen tekijälle, joka on tuonut vammaisuuteen ja toimintarajoitteisiin liittyviä kysymyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun taiteellisesti korkeatasoisella tavalla. Palkinto voidaan myöntää minkä tahansa taiteen lajin edustajalle. Palkittavaa sai ehdottaa avoimella haulla ja ehdotuksia raadille tuli tänäkin vuonna useita kymmeniä.

Palkintoperusteissa todetaan, että Kaisa Leka (s. 1978) on tehnyt jo pitkään omakohtaista, kantaa ottavaa sarjakuvataidetta, jossa asenteita vammaisuutta ja epätäydellisyyttä kohtaan käsitellään hersyvän hauskalla, omakohtaisella ja älyllisesti haastavalla tavalla. Visuaalisesti hänen sarjakuvansa ovat omaleimaisia ja taidokkaita. Hänen englanninkieliset sarjakuvakirjansa ovat vuosien mittaan kasvaneet esteettisesti korkeatasoisiksi kokonaistaideteoksiksi. Ensimmäinen niistä,  I am not these feet (2003), käsittelee hänen omaa jalka-amputaatiotaan. Viimeisin teos, matkakirja Imperfect, julkaistiin tänä syksynä. Niiden myötä Kaisa Lekan hiiret ja ankat ovat pyöräilleet tiensä lukijoiden sydämiin niin Suomessa kuin maailmallakin, ja jättäneet pysyvän jäljen suomalaiseen sarjakuvataiteeseen. Kysymykset kyvykkyyden ja täydellisyyden vaatimuksista tekevät hänen sarjakuvissaan näkyviksi vallitsevia normeja, joita muidenkin kuin vammaisten ihmisten on helppo tunnistaa. Hänet on työstään palkittu jo Suomi-palkinnolla (2010), sarjakuvataiteilijoiden Puupää-palkinnolla (2012), Vuoden pyöräilijänä (2012) sekä Invalidiliiton Raimo Lindberg -palkinnolla (2013).

Raati halusi kiittää Kaisa Lekan työtä myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentällä. Hän toimi pitkään Porvoon paikallispolitiikassa tuoden esiin vammaisuuteen liittyviä tasa-arvokysymyksiä. Julkisuuden henkilönä hän ottaa edelleen kantaa, kun aihetta on. Hänen kaltaistaan ääntä Suomen kulttuurikentässä tarvitaan.

Kynnys ry myöntää myös kaksi Kunnia-Vimmaa: Tuuli Helkky Helle (s. 1933) palkitaan taiteellisesti monipuolisesta, korvaamattomasta elämäntyöstään, jossa keskeiseksi nousee hänen panoksensa integroidun tanssin kehityksessä Suomessa. Hän on julkaissut myös kaksi runokirjaa. Dokumenttielokuvan Salainen metsäni työryhmä palkitaan puhuttelevan kauniista, autistisen ihmisen rikasta sisäistä maailmaa kuvaavasta elokuvasta. Salainen metsäni on herättänyt katsojat Suomessa ja maailmalla ymmärtämään, miten tärkeitä jokapäiväisen elämän laatu ja kommunikointimahdollisuudet puhumattomille autisteille ovat. Tämä elokuva kaataa raja-aitoja ja tuo julkisuuteen äänen, joka olisi muuten jäänyt kuulematta.

Vimma-palkintoraatiin kuuluivat Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä, Kulttuuriyhdistys Eucrean puheenjohtaja Ismo Helén, Tukilinja-lehden päätoimittaja Iris Tenhunen, kriitikko Otso Kantokorpi Suomen arvostelijain liiton edustajana sekä erityisasiantuntija Sari Salovaara Kulttuuria kaikille -palvelusta.

Kaikille palkituille tarjotaan mahdollisuus esitellä teoksiaan ja työtään sekä Kynnyksen Galleria Kioskissa että vammaispoliittista taidetta esittelevällä vuosittaisella Cross Over -festivaalilla Helsingissä.

Palkinnot jaettiin kansainvälisen vammaisten päivän festivaalitapahtuman yhteydessä 3.12. Ruoholahden kauppakeskuksen tapahtumatila Ruohiksessa.

Lisätietoja: sanni.purhonen@kynnys.fi. Kuva: Ismo Helén

Kynnys-palkinto OTM Jukka Kumpuvuorelle

Vuoden 2017 Kynnys-palkinto myönnettiin  kansainvälisen vammaisten päivän juhlassa Turussa turkulaiselle lakimiehelle, oikeustieteen maisteri Jukka Kumpuvuorelle.

Kumpuvuori on ihmisoikeuksiin erikoistunut juristi ja lakitoimiston perustaja. Hän on toiminut asiantuntija- ja luottamustehtävissä useissa vammaisjärjestöissä esim. Kynnys ry:ssä. Lisäksi hän on jakanut pyyteettömästi kokemusasiantuntijana osaamistaan vammaisuudesta.

Kumpuvuori on perustanut Suomen ensimmäisen vain vammaisten oikeuksiin erikoistuneen lakitoimiston, joka hoitaa monipuolisesti hallinto-oikeudellisia prosesseja. Hän toimii suosittuna kouluttajana ja on mm. kehittänyt Vammaisoikeuden ajokortti – koulutuksen. Tätä suosittua koulutusta on järjestetty ympäri maata.

Kumpuvuori on myös toiminut asiantuntijana myös kansainvälisissä kehitysyhteistyöhankkeissa Aasiassa ja Afrikassa.

Hänet tunnetaan aktiivisena kannanottajana, jonka mielipiteet ovat saaneet runsaasti huomioita.

Järjestyksessään 16. Kynnys-palkinnon luovuttivat Kynnys ry:n Turun toimikunnan puheenjohtaja Markku Vuorinen ja hallituksen jäsen Riitta Nissilä Turussa Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa sunnuntaina 3.12. kansainvälisen vammaisten päivän juhlassa.

Lisätiedot: Olli Nordberg, olli.nordberg@kynnys.fi, 045 7732 4114.