Apulaisoikeuskansleri totesi esteettömyysnormien lieventämisen ongelmalliseksi perustuslain kannalta

Kynnys ry kanteli apulaisoikeuskanslerille ympäristöministeriön rakennuslainsäädännön esteettömyysnormeihin laatimista uusista säännöksistä, jotka tosiasiassa heikentäisivät esteettömyyttä.

Ratkaisussaan kanteluun apulaisoikeuskansleri katsoo, ettei ympäristöministeriön pykäläehdotuksissa tai perustelumuistiossa ole riittävästi huomioitu perustuslain ja vammaisyleissopimuksen asettamia velvoitteita. Ehdotuksia ei myöskään ole riittävästi arvioitu suhteessa perustuslain vaatimuksiin tai vammaisyleissopimukseen. Tältä osin esitykseen sisältyvää esteettömyysvaatimusten poistamista ja lieventämistä voidaan pitää ongelmallisena perustuslain kannalta. Apulaisoikeuskansleri toteaa myös, ettei asetusehdotuksen nykymuodossaan voida katsoa toteuttavan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä.

Ympäristöministeriö totesi selvityksessään, että hallitusohjelman kirjauksen mukaan asuntotuotannossa täysin esteettömiksi asunnoiksi edellytetään rakentamaan vain tietty osuus uudiskohteen asunnoista. Lausuntokierroksella olleen asetusluonnoksen mukaan esteettömyysvaatimuksia poistettaisiin omakoti- ja paritaloilta, ja asuinkerrostalon wc- ja pesutilan mitoitusvaatimuksia muutettaisiin. Ministeriön selvityksessä todettiin, että näistä esteettömyysvaatimuksista on omakoti- ja paritalojen osalta arvioitu voitavan luopua ilman, että asuinrakennuskannan esteettömyyden taso laskisi.

Lisätietoja ja tiedustelut:

Kalle Könkkölä, toiminnanjohtaja, Kynnys ry
kalle.konkkola@kynnys.fi
GSM 0500 503 516
p. (09) 6850 1112

Vastaa