Apuvälineet näkövammaisen arjessa

Näkövammainen käyttää arjessa selviytymiseen monenlaisia apuvälineitä. Liikkumista helpottavat valkoinen keppi ja opaskoira. Valkoisen kepin näkörajoitteinen henkilö voi ostaa apuvälineitä myyvästä liikkeestä nimeltä Aviris. Kyseinen kauppa sijaitsee Helsingissä Näkövammaisten Liitto ry:ssä, osoitteessa Marjaniementie 74. Liike palvelee koko Suomea ja toimittaa tuotteet tarvittaessa postitse. Valkoisen kepin kustantaa ensisijaisesti oman asuinkaupungin apuvälineyksikkö. Omalla kohdallani se oli Espoon apuvälineyksikkö.

Kansaneläkelaitos eli Kela vastaa hintavien apuvälineiden myöntämisestä ja niiden kustantamisesta. Tämä organisaatio myöntää esimerkiksi kannettavan tietokoneen erikoisohjelmineen. Kela myöntää tämän laitteen ensisijaisesti työ-ja opiskelukäyttöön. Siksi Kelan tulee tietää, missä apuvälineitä tarvitseva opiskelee tai työskentelee ja kuinka kauan. Kansaneläkelaitos tukee vammaisen opiskelua. Saatujen tietojen avulla kartoitetaan, minkälaiset apuvälineet soveltuvat opiskeluun parhaiten.

Kansaneläkelaitos vastaa myös lukutelevision myöntämisestä. Laitteen jälleenmyyjänä toimii kuitenkin Aviris. Kela päättää hintavien apuvälineiden huoltamisesta ja kustantaa tarvittavat toimenpiteet. Lukutelevisiosta tekee suosituksen Näkövammaisten liitto. Suositus lähetetään sitten Kelan Lahdessa toimivaan yksikköön, joka vastaa apuvälineasioista. Tämän jälkeen asia käsitellään ja annetaan joko myönteinen tai kielteinen päätös. Pääasiassa päätös on kuitenkin positiivinen. Negatiiviseen päätöksen on oltava jokin painava syy.

Maksullisten ruudunlukuohjelmien myöntäminen asiakkaan käyttöön on Kelan vastuulla. Tällaisia ohjelmia ovat muun muassa JAWS, joka tulkitsee tietokoneen näyttöä synteettisen puheen kautta. Synteettisessä puheessa ei ole lainkaan äänenvaihteluita eikä äänenpainoja, kuten ihmisen puheessa. Kyseinen ohjelma on englanninkielinen ja se tuotetaan Yhdysvalloissa. Itse olen käyttänyt puheohjelmaa jo useamman vuoden ajan päivittäin.

Pistenäyttö kuuluu myös hintavien laitteiden kategoriaan. Senkin saaminen edellyttää Kelan päätöstä. Suosituksen välineestä tekee Näkövammaisten liitto. Kyseinen laite on ollut itselläni käytössä jo useamman vuoden, ja käytän sitä joka päivä. Luen sillä pääasiassa erilaisia tekstejä. Pistenäyttöjä on langallisina ja langattomina. Oma näyttöni on USB-johdolla käytettävä.

Skanneristakin on paljon iloa. Sen saamiseksi tarvitaan Kelan päätös. Sillä pystyy skannaamaan esimerkiksi lehtiä ja vaikkapa postissa tulleen paperisen laskun. Tarvittaessa verkkopankissa käytettävät avainluvut voi skannata itselleen esimerkiksi txt- tai word-muotoon. Tätä laitetta olen käyttänyt vain jonkin verran.

Jaakko Marttila,

Kynnyksen harjoittelija