Avustajakoiran kouluttaminen

Avustajakoirat koulutetaan Kemiössä, kuten kerrotaan muun muassa Avustajakoira ry:n sivuilla. Koulun nim ion Axxell Brusaby. Täällä Suomessa avustajakoirien koulutuksen on katsottu olevan kaikkine oheistoimintoineen kansainvälisesti mitattuna varsin korkeatasoista.

Koulu vastaa pentujen hankinnasta, terveystarkastuksesta ja koulutuksesta. Se myy koulutetut koirat Invalidiliitolle sen jälkeen, kun ne ovat läpäisseet käyttöönottotarkastuksen. Koulutukseen tulevat koirat valitaan tarkoin. Avustajakoirien tulee olla fyysisesti terveitä sekä luonteeltaan sopivia. Koirat eivät saa osoittaa aggressiivisuutta, puolustushalua tai liiallista terävyyttä. Jokaisen koiran, joka luovutetaan käyttäjälleen, tulee läpäistä katsastuskoe. Siinä testataan niiden luonnetta ja taitotasoa.

Avustajakoirat koulutetaan positiivisen ehdollistamisen menetelmällä. Sitä kutsutaan myöskin naksutinkoulutukseksi. Se tarkoittaa, että oikeita suorituksia palkitaan ja vahvistetaan. Virheelliset toiminnot jätetään puolestaan huomioimatta. Tulevan avustajakoiran koulutus alkaa jo pentuna. Osa pennuista syntyy suoraan koululle ja osa ostetaan sitten vasta koulutusikäisinä. Jokaisella pennulla on oma hoitaja. Hän huolehtii eläimen hoitamisesta ja pitää sitä kotonaan. Hoitajat ovat maaseutuoppilaitoksen opiskelijoita.

Pennut tulevat koululle opiskelijoiden mukana. Sillä välin, kun opiskelijat käyvät tunneillaan pennuilla on omaa opetusta. Niiden päivä koostuu lyhyistä koulutustuokioista, leikistä toisten koirien kanssa, ympäristöharjoituksista, metsälenkeistä ja toki levosta. Koirien ollessa noin vuoden vanhoja niiden luusto kuvataan ja samalla tarkistetaan, että ne ovat terveitä. Vain terveet koirat saavat jatkaa koulutusta. Koulutuksessa painotetaan erityisesti eläimen hallintaa kaikissa tilanteissa. Sen tulee tehdä siltä pyydetyt asiat, mutta myös sietää häiriöitä, kuten vaikkapa toisia koiria ja esimerkiksi juoksevia lapsia. Perustottelevaisuuden lisäksi näille koirille opetetaan tavaroiden nostaminen ja ovien avaaminen.

Kouluttaminen jatkuu erityistarpeiden opiskelulla sen jälkeen, kun koiralle on valittu sopiva käyttäjä. Kullekin koiralle opetetaan juuri niitä taitoja, joita sen tuleva käyttäjä tarvitsee. Esimerkiksi sähköpyörätuolia käyttävä henkilö ei tarvitse eläimeltä tuolin vetoapua, mutta ovien avaaminen ja valojen sytyttäminen ovat koiralle tärkeitä taitoja. Vastaavasti kävelevän käyttäjän kohdalla tärkeää on se, että eläin osaa kulkea käyttäjänsä rinnalla rauhallisesti ja tukea vaikeissa paikoissa.

Tämän prosessin jälkeen koulutettu koira luovutetaan uudelle käyttäjälleen. Kaikille uusille koirakoille järjestetään aina koulutusjakso. Sen aikana käyttäjä oppii paljon koirista, niiden käyttäytymisestä, hoidosta ja pääsee harjoittelemaan käytännön tilanteita avustajakoiransa kanssa. Luovutusjakso on edellytys hyvän yhteistyön saavuttamiseksi koirakon välille.

Jaakko Marttila, 

Kynnyksen harjoittelija