Kuulokoira valmiina palvelukseen

Kuulokoira kouluutetaan ensisijaisesti reagoimaan sen omistajalle tärkeisiin ääniin, joita hän ei itse kuule. Koira ilmaisee nämä äänet koskettamalla omistajaansa tassullaan tai vaihtoehtoisesti tönäisemällä kuonollaan. Näiden eleiden jälkeen koira vie omistajansa äänilähteen luo. Tavallisimpia koiran ilmaisemia ääniä ovat puhelin, palohälytin, ovikello ja herätyskello, kertoo Suomen kuulo-ja tukikoirat ry .

Koira on monipuolinen apu ja se kykenee toimimaan niin sisällä kuin ulkona. Kuulokoirasta on hyötyä niin heikosti kuulevalle kuin kuurolle. Se parantaa omistajansa elämänlaatua ja lisää  tunnetta oman elämän hallinnasta. Siitä on apua arkipäivän kuulemisongelmiin ja se helpottaa kuulovamman aiheuttamaa eristäytymistä. Koira tuo myönteisiä kokemuksia ja tuntemuksia omistajalleen, sillä sen kanssa voi olla vuorovaikutussuhteessa, esimerkiksi antaa ja saada  opettaa ja oppia. Näiden lisäksi koira edistää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia muun muassa viemällä omistajansa säännöllisesti ulkoilemaan.

Yhdistyksen hyväksymäksi kuulokoiraksi hyväksytään koira, joka on läpäissyt yhdistyksen ympäristötestin ja osaa ilmaista  vähintään kolme eri ääntä kolmessa eri ympäristössä. Tämän lisäksi sen omistaja on tehnyt yhdistyksen kanssa kirjallisen koulutussopimuksen ja on osallistunut kuulokoirien koulutusviikonloppuihin. Tehtäväänsä hyväksytty kuulokoira saa käyttää kuulokoira-merkkiä joko liivissä tai valjaissa. Kuulokoiramerkki on tehty vihreästä kankaasta ja se tehdään aina koiran mittojen mukaan, joten merkeissä on eroja. Liivit maksavat koiran omistajalle 25-30 euroa kappale. Liiveissä on asianmukainen teksti: kuulokoira, tukikoira tai koulutuksessa. Alapuolella lukee älä koske. Vaihtoehtoisesti voi käyttää valjaita, joihin yhdistyksen viralliset merkit on jo kiinnitetty. Näiden valjaiden tulisi olla joko vihreät tai tummat. Ne voi tilata itse.

Kuulo- tai tukikoira on henkilökohtainen hyötykoira, jonka tehtävänä on auttaa terveydentilansa vuoksi apua tarvitsevaa omistajaansa arjen haasteissa. Se opetetaan ilmaisemaan omistajalleen tarpeellisista äänistä, kuten vaikkapa omistajan nimen lausuminen tai vauvan itku.

Tukikoiran koulutus tällä hetkellä

Tällä hetkellä Suomen kuulo-ja tukikoirat ry kouluttaa tukikoiria ensisijaisesti diabeetikoiden ja epilepsiaa sairastavien avuksi. Koulutus on kuitenkin vielä pilottivaiheessa ja muun tyyppisiä tukikoiria aletaan kouluttaa sen jälkeen, kun nyt koulutettavat koirat ovat valmistuneet.

Ääniapulainen kotona 

Ääniapulainen on kotona kuulemisen apuvälineenä toimiva koira. Jos tulevaa kuulokoira on tarkoitus käyttää vain kotiympäristössä, silloin koulutuksen tavoitteeksi voidaan asettaa ääniapulaisuus. Tällöin koiran käyttäytymiskoulutukseen ei kiinnitetä yhtä paljon huomiota, eikä sen käyttäytymistä testata. Koira ei saa virallista kuulokoiran asemaa. Ääniapulaisiksi voidaan kouluttaa sellaisia koiria, jotka eivät ominaisuuksiltaan soveltuisi kuulokoiriksi. Tällaisia koiria voivat olla esimerkiksi sellaiset, jotka ovat liian arkoja tai vartioivia.

Kuulokoiralle esteetön pääsy kaikkialle 

Kuulokoira-merkillä valjaat tai liivit päällä koira saa liikkua omistajansa mukana kaikissa julkisissa tiloissa. Tukikoirilla ei kuitenkaan toistaiseksi ole  opas-, avustaja- ja kuulokoiriin verrattavaa statusta.

Kuulokoiran kanssa matkustava henkilö saa matkustaa InterCity -junan palveluvaunun alakerrassa, pendolino-junassa puolestaan palveluvaunussa, kertoo VR internet-sivuillaan. Kuulokoirasta ei peritä erillistä lemmikkimaksua. Erillinen lemmikkimaksu peritään, jos opastettavalla on maksuttomaan lippuun oikeutettu saattaja.

Makuuvaunussa esimerkiksi kuulokoira matkustaa maksutta opastettavansa kanssa päähytissä, joka tulee varata täysin omaan käyttöön. Mikäli opastettava matkustaa päähytissä yksin esimerkiksi kuulokoiran kanssa, hinta hinnoitellaan normaalia yhden hengen hyttiä edullisemmaksi. VR suosittelee kuulokoiran kanssa matkustamista junan lemmikkivaunussa tai sen viereisillä paikoilla.

Jaakko Marttila,

Kynnyksen harjoittelija