Lait apuna opaskoiran käyttäjän arjessa

Opaskoiraa käyttävälle kuuluu monia oikeuksia. Näihin kuuluu muun muassa lupa mennä koiran kanssa sellaisiin julkisiin tiloihin, joihin niin sanotun lemmikkikoiran kanssa ei pääse, kertoo Näkövammaisten liitto internet-sivuillaan. Tärkeää on huomata, ettei työssä oleva opaskoira ole lemmikki. Se on ensisijaisesti apukeino, joka mahdollistaa vammaisen henkilön yhdenvertaisen aseman. Kyseinen nelijalkainen apulainen tukee näkörajoitteisen itsenäistä elämää ja samalla ehkäisee syrjäytymistä ympäröivästä yhteiskunnasta.

Koiran avulla näkövammainen kykenee asioimaan itsenäisesti ja kulkemaan itsekseen. Lisäksi hän voi matkustaa julkisissa joukkoliikennevälineissä ja suoriutuu arkiaskareista. Koira on helppo tunnistaa sen päällä olevista valjaista, jotka ovat joko keltaiset tai nahanväriset. Nelijalkainen kumppani tietää olevansa töissä, kun sillä on valjaat päällä. Tällöin koira on hyvin näkymätön, eikä aiheuta minkäänlaista häiriötä. Jokaisella opaskoiran käyttäjällä on opaskoirakortti, jonka avulla henkilö voi tarpeen tullen todistaa olevansa opaskoiran käyttäjä.

Lähtökohtaisesti opaskoiran kanssa on oikeus mennä minne vain. Nämä oikeudet on turvattu lailla. Koiran kanssa saa mennä ruokaostoksille, teatteriin, elokuviin ja harrastustiloihin. Opaskoiraa käyttävällä henkilöllä on tietysti aina oikeus päästä omalle työpaikalleen, kouluun tai oppilaitokseen.

Kaikissa tapauksissa koiran käyttäjällä on oikeus päästä koiransa kanssa ravintoloiden ja muiden elintarvikehuoneistojen asiakastiloihin. Ravintoloita velvoittavassa elintarvikehygieniaa koskevassa asetuksessa, jonka on laatinut maa-ja metsätalousministeriö, kohtaan 1367/2011 on nimeen omaan säädetty poikkeus opaskoirien osalta. Ravintoloitsija ei siis voi evätä opaskoirallisen henkilön sisäänpääsyä vedoten koiran mukana olemiseen. Mikäli ravintolassa on koiran tuontikieltoa ilmaiseva kyltti, se ei koske opaskoiria. Ravintolan pitäjä voi päästää ravintolaansa myös lemmikkikoiria, mutta opaskoiran kohdalla tämä ei ole kiinni omistajan luvasta vaan koiran sisäänpääsy on sallittava aina.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää minkäänlaisen syrjinnän vammaisuuden perusteella. Vammaisen henkilön tulee mahdollisuuksien mukaan saada yhdenvertaisesti yleisesti tarjolla olevia palveluita ja tavaroita, koulutusta ja työtä. Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset. Mukautusten tarkoituksena on ensisijaisesti mahdollistaa yhdenvertaisuuden toteutuminen sekä tukea itsenäistä ja täysimääräistä osallistumista. Mukautuksia ovat esimerkiksi erillisen sisääntulon järjestäminen allergiselle ja koiralliselle. Valitaan yleisiin tiloihin nihkeäpyyhittäviä pintoja ja tehostetaan siivousta.

Myös rikoslaki kieltää syrjimisen. Opaskoiran käyttäjän sisäänpääsyn evääminen voi täyttää jopa syrjinnän tunnusmerkit. Ketään ei saa asettaa huonompaan asemaan vammaisuuden perusteella.

Jaakko Marttila,

Kynnyksen harjoittelija