Liikuntavammaisen avustajakoira

Avustajakoiran tunnistaa joko valjaista tai liivistä, kertoo Invalidiliitto internet-sivuillaan. Kyseinen koira käyttää aina työssään joko liiviä, valjaita tai reppua. Näissä kaikissa on avustajakoiratunnus. Koiran ollessa työasussaan sitä ulkopuoliset ihmiset tai eläimet eivät saa lähestyä sitä, jotta sillä on täysi työrauha ja käyttäjä saa avustajansa jakamattoman huomion. Tällöin vältytään mahdollisilta vaaratilanteilta ja väärinkäsityksiltä.

Avustajakoira on fyysisesti vammaisten ja toimintarajoitteisten käyttäjien yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulutettu apuväline. Se avustaa käyttäjäänsä päivittäisissä toimissa. Koira voi olla se ratkaiseva tekijä, joka mahdollistaa henkilön itsenäisen elämän, sekä liikkumisen että pärjäämisen. Se edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Koira tukee muun muassa käyttäjänsä itsenäistä ja yhdenvertaista osallistumista arkeen, kuten työhön, opiskeluun ja harrastuksiin.

Tämä monipuolinen apulainen kykenee tekemään monia asioita. Se nostaa pudonneita esineitä, noutaa nimettyjä tavaroita, kuten puhelimen ja avaimet, avaa ovia ja sulkee laatikoita, painaa katkaisimia kuten valokytkimiä ja hissin painikkeita, laittaa esineitä laatikkoon ja koriin, avustaa pukeutumisessa, riisumisessa ja kodinaskareissa. Näiden lisäksi se avustaa esimerkiksi kaupassa käymisessä ja muilla asiointimatkoilla. Koira kykenee myös kantamaan esimerkiksi roskapussia. Sille voidaan opettaa muitakin taitoja käyttäjän tarpeiden mukaan.

Tällekin koiralle on sallittu pääsy kaikkialle. Tämä siksi, että tarkoitus tarjota tukea siellä, missä käyttäjä liikkuu. Koiralla on siis vapaa pääsy kauppoihin, ravintoloihin, sairaaloihin, virastoihin ja harrastustiloihin. Koirat, jotka ovat saaneet avustajakoira-statuksen, matkustavat esimerkiksi lentokoneen matkustamossa ja tulevat tarvittaessa mukaan jopa pitkillekin ulkomaanmatkoille.

Tämä nelijalkainen kumppani tukee käyttäjäänsä kokonaisvaltaisesti. Se lisää käyttäjänsä itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Koira vahvistaa psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Se kannustaa myös ulkoilemaan ja harrastamaan. Koira tuo myös lisää sosiaalisia kontakteja ja turvallisuuden tunnetta.

Avustajakoiria on tällä hetkellä töissä noin 70, mainitsee Avustajakoira ry internet-sivuillaan. Ensimmäiset tähän tehtävään valmistuneet koirat ovat valmistuneet vuonna 1994.

Jaakko Marttila,

Kynnyksen harjoittelija