Opaskoiran kouluttaminen on vaativaa puuhaa

Opaskoiraa koulutettaessa otetaan huomioon ennen kaikkea, että se koulutetaan toiselle ihmiselle. Näin ollen on pidettävä mielessä sellainenkin seikka, että koira tulee henkilölle, jolla ei välttämättä ole entuudestaan minkäänlaista kokemusta koirista, kertoo Näkövammaisten liiton opaskoirakoulu internet-sivuillaan.

Aivan ensimmäiseksi koiralle opetetaan suoraan kulkeminen. Suuntaa ei siis saa vaihtaa, ellei toisin mainita. Suojatien etsiminen opetellaan jo varhain ja eläimen tulee kyetä käskystä hakemaan suojatie joko oikealta tai vasemmalta. Näiden lisäksi koira oppii koulutuksen aikana pysähtymään suojatien eteen. Sen kuuluu etsiä käyttäjälleen esimerkiksi ovet, tiskit, penkit ja se pysähtyy myös portaiden kohdalle. Eteen tulevien esteiden väistäminen tapahtuu kiertämällä ne. Jos kyseinen toimenpide aiheuttaa vaikkapa vaaratilanteen tai tilaa sen suorittamiselle ei ole, koira pysähtyy esteen eteen odottamaan lisäohjeita.

Tehtävät lenkit eivät ole koiran kanssa asioita opetettaessa kovinkaan pitkiä. Tämä johtuu siitä, että opittavaa asiaa on runsaasti ja erityisesti nuorella nelijalkaisella keskittymiskyky on rajallinen. Kun lenkit alkavat sujua ja oppimista tapahtuu, liikkumisympäristöä voidaan laajentaa ja samalla vaikeuttaa. Kuitenkin koiran kannalta on täysin eri asia tallustella jossakin tuppukylässä kuin Helsingin keskustassa. Toisaalta, jotkin koirat eivät välttämättä jaksa keskittyä riittävästi rauhallisessa ympäristössä vaan suorastaan vaativat vähän vauhtia ja ehkäpä siihen rinnalle vaarallisia tilanteitakin. Vastaavasti toiset nelijalkaiset kumppanit tallustelevat rauhallisesti samoja reittejä vuosi toisensa perään varsin tyytyväisinä.

Keskeistä tässä prosessissa on muistaa kaikkien koirien erilaisuus. Se vaikuttaa yhtälailla tulevaan koirankäyttäjän valintaan. Ihmisiä kun on erilaisia ja yksi kouluttajien tärkeimmistä tehtävistä on katsoa mahdollisimman yhteensopivat parit koirien ja käyttäjien joukosta. Aikaa tähän kuluu, kun asioita pohditaan ja suunnitellaan. Monia asioita on pantava merkille ja palapelin osaset on pyrittävä sovittamaan kohdilleen. Osa haluaa itselleen rauhallisen asiointikaverin, mutta toiset sellaisen, jonka kanssa pystyy lähtemään pururadalle juoksemaan.

Tämä operaatio on perusteellinen. Siinä noudatetaan laadittua 20 viikon koulutusohjelmaa. Pääpaino on positiivisessa vahvistamisessa, ja hommassa käytetään klikkeriä. Tämä nopeuttaa tiettyjen seikkojen opettamista ja koiran oppimista. Koiran työskentelyyn tulee lisää varmuutta ja tarkkuutta. Sen ensisijaisena tehtävänä on helpottaa sokean ihmisen liikkumista paikasta toiseen. Työskentely perustuu lähtökohtaisesti opeteltuihin reitteihin ja jo aikaisemmin opeteltuihin kaavoihin.

Jaakko Marttila,

Kynnyksen harjoittelija