Tietotekniikka apuna näkövammaisen arjessa

Monet tietotekniset ratkaisut helpottavat näkörajoitteisen arkea. Kuitenkin alati digitalisoituva maailma tuo omat haasteensa. Vielä tänä päivänäkin on sellaista materiaalia, joka ei ole ruudunlukuohjelmaa käyttävälle saavutettavaa. Ruudunlukuohjelman toiminta kun perustuu pitkälti synteettisen puheen tuottamiseen, ja sitä kautta ohjelma välittää ruudun sisältämän informaation laitteen käyttäjälle.

Kuvapohjaiset internet-sivut ovat näkörajoitteiselle suorastaan painajainen, koska niiden sisällön selvittäminen ilman näkevän apua on käytännössä täysin mahdotonta. Ruudunlukuohjelma ei osaa tulkita kuvapohjaista materiaalia mitenkään, koska puhesyntetisaattorin toiminta perustuu tekstin tulkitsemiseen. Toki sellaisiakin sovelluksia on, jotka ottavat kuvan kuvattavasta kohteesta ja välittävät sen jälkeen aineiston käyttäjälle. Lähtökohtaisesti kuvat kuitenkin ovat saavuttamattomia minulle eli vaikeasti heikkonäköiselle ja sokealle henkilölle.

Tietyntyyppiset internet-sivut aiheuttavat näkörajoitteiselle päänvaivaa. Internet-sivusta tulee saavuttamaton, jos sen sisältö perustuu joko kuvalliseen tai graafiseen esittämiseen. Apuvälineet eivät nimittäin osaa tulkita graafisia esityksiä juuri lainkaan. Tällöin sivun sisällön selville saaminen ei onnistu ilman näkevän apua.

Toisaalta hyvinkin saavutettavia verkkosivustoja löytyy. Esimerkki tällaisesta on Yleisradion verkkosivut. Niitä pystyy hyvin selaamaan apuvälineillä. Saavutettavat verkkosivut ovat sellaiset, että linkit on aseteltu niissä loogisesti, ja ne pystyy helposti löytämään. Näiden sivustojen sisältö ei ole liian graafinen tai muulla tavoin liian visuaalinen eikä sivupohja perustu kuvalliseen sivupohjaan.

Joskus sivun suunnittelu ja sen toteutus saa aikaan sen, että sivustosta tulee käytännössä saavuttamaton. Esimerkkinä tällaisesta hankalasti saavutettavasta sivustosta on Google Classroom. Tuon sivun käytöstä allekirjoittaneella on kokemusta. Sen sisältö on liian hankalasti löydettävissä apuvälineitä käytettäessä. Kyseinen sivu on mitä ilmeisemmin tehty jollekin graafiselle pohjalle.

Tietyissä tilanteissa tiedostonmuodon muuttaminen tulee kyseeseen. Kaikki materiaali ei nimittäin ole heti saavutettavassa muodossa. Välillä materiaalin kanssa saa askarrella melkoisesti, ennen kuin sen saa luettavaan muotoon. Powerpoint-tiedostot tuottavat eniten päänvaivaa, ja niiden esteellisyydestä minulla on kokemusta. Niitä ei tällä hetkellä voi lukea Windows-laitteilla lainkaan, koska laitteissa toimiva ruudunlukuohjelma ei osaa tulkita niitä. Itse Powerpoint-tiedoston luominenkaan ei onnistu millään lailla.

Jaakko Marttila,

Kynnyksen harjoittelija