Vastaa Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumin kyselyyn vammaisten henkilöiden oikeuksista (paperinen lomake)

Vastaa Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumin kyselyyn vammaisten henkilöiden oikeuksista (paperinen lomake)

YK.n vammaissopimuksen toteutumista kartoittava Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen kysely käynnistyi 15.3.2018. Heti kyselyn linkkien avauduttua ilmeni ongelmia, joita on nyt ratkottu.

Osa vammaisista henkilöistä ei syystä tai toisesta kykene vastaamaan sähköiseen kyselyyn. Siksi on tärkeää, että he voivat vastata paperiseen versioon. Alla mainitut pdf-muodossa olevat linkit, joiden kautta on mahdollista tulostaa lomake.

Suomenkielinen pdf-versio:

https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/f8a32456288fbc9bfd876fa8d3e6ade0/1521732826/application/pdf/6169636/Kysely_ladattava_21032018.pdf

Ruotsinkielinen pdf-versio:

https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/53a228217d0884c711fe51393f9c6c72/1521732906/application/pdf/6169674/Kysely_ladattava_SVE.pdf