Avusta ja ohjaa seksissä turvallisesti -opas on julkaistu!

Tiedote

Julkaisuvapaa

 Avusta ja ohjaa seksissä turvallisesti -opas on julkaistu!

Ensimmäisen Suomessa aiheesta kirjoitetun oppaan julkaisutilaisuus on tiistaina 22.11. klo 16 Kynnys ry:n Pantterisalissa, osoitteessa Siltasaarenkatu 4, (5 krs.) Helsinki.

Tyydyttävä seksielämä on merkittävä voimavara miltei kaikille ihmiselle. Vammaisuus, sairaudet tai ikääntyminen voivat kuitenkin vaikuttaa toimintakykyyn siten, että seksielämä hankaloituu tai muuttuu jopa mahdottomaksi ilman apua.

Seksuaaliterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan sekä auktorisoidun seksuaalikasvattajan ja -neuvojan Tanja Rothin kirjoittamassa oppaassa käsitellään seksissä avustamisen eri muotoja ja toimintatapoja. Opas nostaa esille avustamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä, hyviä käytäntöjä, apuvälineiden roolia, sekä tärkeitä kysymyksiä turvallisuudesta, ammatillisuudesta ja toiminnan rajoista. Kenelle seksissä avustaminen kuuluu, kuka voi avustaa? Missä menevät seksityön ja seksissä avustamisen rajat? Mistä löytää lisää seksissä avustajia henkilökohtaiseen avun piiriin?

Julkaisutilaisuudessa keskustellaan vammaisten ihmisten seksuaalisen hyvinvoinnin edistämisestä asiantuntijaraadin alustamana. Luvassa on myös Raisa Herpiön tanssiesitys ja katsaus Keltaisen ruusun ja Sexpon yhteistyössä tehtyyn selkokieliseen seksivälineoppaaseen erityisesti vammaisille tarkoitetuista seksin apuvälineistä. Tilaisuus päättyy vierailuun Keltaisessa ruusussa, joka sijaitsee Helsingissä osoitteessa Malminrinne 2-4. Keltaiseen ruusuun on esteetön sisäänkäynti.

Opas on kustannettu Kynnys ry:n ja Sexpo-säätiön yhteistyönä, ja se on suunnattu sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville henkilöille, henkilökohtaisille avustajille, seksologian ammattilaisille sekä avun tarvitsijoille.

 

Lisätietoja:

Tanja Roth

Kynnys ry/Samat-hanke

040 940 1976

tanja.roth@samat.kynnys.fi

 

Tommi Paalanen

Sexpo-säätiö

050 469 2937

tommi.paalanen@sexpo.fi

 

seteko

 

Kynnyksen hallitus vuodelle 2017 on valittu

Kynnyksen hallitus vuodelle 2017 on valittu seuraavasti: puheenjohtajana jatkaa Amu Urhonen.

Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Marko Jääskeläinen, Heikki Aulio ja Juha Maljanen. Ei-erovuoroisina jatkavat Sirpa Virtanen, Leena Ollila ja Reetta Angelvo. Hallitusta täydennetään varajäsenillä yhdistyksen kevätkokouksessa.

Onnittelut kaikille valituille ja hyvää tulevaa toimivuotta!

 

Selvitysmies Könkkölän tiivistelmä ehdotuksista vammaispalvelujen vaihtoehtoisiksi säästöiksi

Johtuen suuresta palautemäärästä, selvitymies Kalle Könkkölä on julkaissut facebook-sivuillaan tiivistelmän ehdotuksistaan vammaispalvelujen vaihtoehtoisiksi säästöiksi:

Selvitysmies Könkkölän ehdotukset pähkinänkuoressa. Ympäristön muuttuminen on tärkeä huomata: Kaikki palvelut siirtyvät maakuntiin ja valtio maksaa kaiken.
________________________________________________

INVALIDIVÄHENNYKSEN POISTO
Selvitysmies ehdottaa:
1. Jatkotyössä arvioidaan, jääkö invalidivähennyksen poistossa joitakin vammaisia ihmisiä tai vammaisryhmiä kohtuuttomaan tilanteeseen. Eli kuinka suuri invalidivähennyksen poistamisen merkitys on tosiasiassa ja missä tilanteissa.
2. Jatkotyössä voidaan katsoa, onko eläkkeen saajien hoitotuen tai vammaistuen uudelleen määrittelyllä mahdollisuus korjata invalidivähennyksen poistamisen mahdollisia kohtuuttomuuksia.
3. Verotuen käyttöä ei voida pitää oikeana tapana tukea vammaisia ihmisiä, vaan on parempi käyttää vallitsevissa olosuhteissa invalidivähennyksen poistamisesta säästyvät rahat palveluihin.
4. Invalidivähennys poistetaan 2019 alkaen.
Laskettu säästöpotentiaali on 32 miljoonaa euroa.

Invalidivähennys ei auta köyhiä ja kohdentuu huonosti. Hallitus olisi keväisten esitysten perusteella poistanut vähennyksen. Nyt saatiin säästö hyödynnettyä siten, ettei palveluja tältä osin poisteta. Maksimimenetys työssäkäyvällä on vähän yli 200e vuodessa, eläketuloilla elävällä 115e. Jos ei veroja, ei tukea lainkaan.

KULJETUSPALVELUT KORKEASSA IÄSSÄ OLEVILLE
Selvitysmies ehdottaa, että nykyisten VPL:n kuljetuspalvelujen piirissä olleet säilyttävät oikeutensa VPL:n mukaisiin kuljetuspalveluihin ikääntyessään. Jos toimintarajoite ja vaikeus käyttää julkista joukkoliikennettä johtuvat pääosiltaan korkeasta iästä, ei henkilöllä olisi oikeutta vammaispalvelulain mukaisiin liikkumisen palveluihin. Korkeassa iässä iän tuomien toimintarajoitteiden takia joukkoliikenteessä erityisiä vaikeuksia kokevat henkilöt saavat sosiaalihuoltolakiin perustuvan subjektiivisen oikeuden vähintään 36 yhdensuuntaiseen matkaan vuodessa.
Laskettu säästöpotentiaali on 13,8 miljoonaa euroa.

Vammaiset eivät menetä kuljetuspalvelua ikääntyessään. Iän tuomien toimintarajotteiden takia liikkumiskyvyn menettäneille turvataan 36 matkaa vuodessa,
_______________________________________
UUSI VAIHTOEHTO KULJETUSPALVELUN JÄRJESTÄMISEEN – LEASING-AUTO
Selvitysmies ehdottaa, että kuljetuspalvelun järjestämisvaihtoehtona otetaan käyttöön leasing-vaihtoehto. Leasing-auto on yksi järjestämistapa yksilöllisen harkinnan perusteella. Leasing-auton käyttöönoton edellytyksenä on se, että henkilö on ollut vähintään kolme vuotta kuljetuspalvelujen piirissä tai siihen on muuten erityiset perustelut. Leasing-auton käytön tulee olla rahoittajalle aiempaa kuljetuspalvelua halvempi vaihtoehto.
Laskettu säästöpotentiaali on 5,3 miljoonaa euroa.

Leasing-auton saa käyttöönsä, jos se tulee maksajalle halvemmaksi kuin kuljetuspalvelu. Se ei ole pakollinen, autoa saa ajaa kuka tahansa ja sillä saa mennä mihin tahansa.
________________________________________
MATKAKUKKARO ELI HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN SOVELLUS LIIKKUMISEN TUKEEN
Selvitysmies ehdottaa henkilökohtaisen budjetin matkakukkaro-sovelluksen ottamista käyttöön yhtenä vaihtoehtona liikkumisen tuen järjestämiseksi.
Laskettu säästöpotentiaali on 0,7 miljoonaa euroa.

Kuljetuspalvelua käyttävä voi saada kuukausiavustuksen, joka perustuu kolmen edellisen vuoden kuljetuspalvelukuluihin 5% alempana. Saa tilata auton mistä vain, eikä matkoista tarvitse tehdä selvityksiä viranomaisille. Helpottaa liikkumista, vähentää hallintoa. Ei pakollinen.
________________________________________
LIIKKUMISTAIDON OHJAUS
Selvitysmies ehdottaa, että erityisesti kuljetuspalvelua käyttäville vammaisille aletaan järjestää liikkumistaidon ohjausta.
Laskettu säästöpotentiaali on 2,1 miljoonaa euroa.

Liikkumistaidon ohjauksella valmennetaan ja tutustutetaan käyttämään joukkoliikennettä siellä, missä sitä on.
________________________________________
KULJETUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTAMINEN
Selvitysmies ehdottaa, että kaikki kuljetuspalvelut yhdistetään alueellisiin Kelan ylläpitämiin keskuksiin.
Laskettu säästöpotentiaali on 8,8 miljoonaa euroa.

Koska kunnalliset tilauskeskukset lakkaavat maakuntahallintoon siirryttäessä, on viisainta yhdistää kelan, VPL:n, sosiaalihuoltolain ja mahdollisesti itsemaksettavien matkojen tilaukset maakunnallisiin keskuksiin. Ei ole järkeä tehdä rinnakkaisia järjestelmiä.
________________________________________
HA-KUKKARO ELI HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN SOVELLUS HENKILÖKOHTAISEEN APUUN
Selvitysmies ehdottaa HA-kukkaron käyttöönottamista osana henkilökohtaisen avun palvelujen järjestämistä.
Laskettu säästöpotentiaali on 2,2 miljoonaa euroa.

Vammainen saa edellisten vuosien perusteella kuukausiavustuksen, jolla hankkii ja hallinnoi itse avustajansa. Suuri vapaus, mutta myös vastuu. Ei raportointia. Ei pakollinen.
________________________________________
KULJETUSPALVELUIHIN LIITTYVÄ ASIOINTIAPU
Selvitysmies ehdottaa, että takseilla on erityinen avustamisesta aiheutuva aikaan perustuva asiointilisä, joka on odotustaksaa pienempi.
Laskettu säästöpotentiaali on 0,8 miljoonaa euroa.

Vammainen voi käyttää taksinkuljettajaa asioinnilla apunaan, eikä tarvitse silloin erillistä avustajaa.
________________________________________
HENGITYSLAITEPOTILAIDEN HOITO HENKILÖKOHTAISELLA AVULLA
Selvitysmies ehdottaa, että hengityshalvauspotilas voi itse valita hoitonsa järjestämisen tavaksi henkilökohtaisen avun.
Laskettu säästöpotentiaali on 4,83 miljoonaa euroa.

Hengityshalvauspotilas voi siirtyä HA-järjestelmään, eikä tarvitse enää hoitajarinkiä erilaisine rajoituksineen. Vapaaehtoinen.
________________________________________
MAAKUNNALLISET HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUKSET
Selvitysmies ehdottaa, että joka maakuntaan perustetaan Henkilökohtaisen avun keskus, joka toimisi vertaistukivetoisesti läheisessä yhteistyössä maakunnallisten sosiaalikeskusten kanssa. Keskusten toimintamallia ja kuvaa kehitetään jatkotyössä valtion, kuntien ja järjestöjen kanssa.
Ei laskettua säästöpotentiaalia.

Nykyisin avustajakeskuksia on rajoitetusti. Olisi hyvä, että verkosto olisi maanlaajuinen ja kattava.
________________________________________
LÄÄKÄRINTODISTUSTEN VÄHENTÄMINEN
Selvitysmies ehdottaa, että lääkärintodistusten toistuva pyytäminen kielletään, ellei ole ilmeistä, että asiakkaalla on virheellinen käsitys omasta vammaisuudestaan; tai, jos ei ole erityistä syytä pyytää lääkärintodistusta. Erityinen syy voi liittyä siihen, että kyseessä on lapsi tai vammaisuus ei ole vielä muuten stabiili. Pysyvää vammaisuutta ei saisi varmistaa uudelleen lääkärintodistus -vaatimuksella. Vammaisella, joka hakee vammaispalveluja tai muita etuisuuksia, on tietysti aina oikeus omalla kustannuksellaan liittää hakemukseensa tarpeelliseksi katsomansa dokumentit.
Laskettu säästöpotentiaali on 1,0 miljoonaa euroa. Kelan osalta arvio on selvitysmiehen.

Kela ja sosiaalitoimistot pyytävät aivan turhan takia lääkärintodistuksia pysyvästi vammaisilta.
________________________________________
PÄÄTÖSTEN PYSYVYYS
Selvitysmies ehdottaa, että vammaispalvelu- ja kuntoutuspäätökset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi, ellei ole erityistä syytä tehdä määräaikaista päätöstä.
Laskettu säästöpotentiaali on 0,4 miljoonaa euroa.

Jos tilanne on vammaisella vakiintunut, on tuhlausta ja kiusaamista tehdä päätökset vain vuodeksi tai kahdeksi.
________________________________________
PALVELUSUUNNITELMA JA – PÄÄTÖS SAMANAIKAISESTI
Selvitysmies ehdottaa, että palvelusuunnitelmia muutetaan sellaisiksi, että päätös voidaan tehdä samanaikaisesti. Palvelusuunnitelma voi sisältää päätösosion siltä osin kun asiakas ja sosiaalityöntekijä ovat asioista samaa mieltä.
Laskettu säästöpotentiaali on 0,3 miljoonaa euroa.

Jos vammainen asiakas ja sosiaalityöntekijä ovat palvelusuunnitelmasta tai sen osasta samaa mieltä voisi palvelusuunnitelma olla samalla päätös. Asia täytyy toki kirjata selkeästi. Nopeuttaa asioita ja säästää hallintoa.
________________________________________
ASUMISPALVELUYKSIKÖIDEN RAPORTOINNIN KEVENTÄMINEN

Selvitysmies ehdottaa, että asumispalveluyksiköissä asukkaan asioiden kirjaaminen ja raportointi kielletään, ellei siihen ole erityisiä asiakkaan edun mukaisia perusteita. Selvitysmiehen oma arvio säästöpotentiaalista on 2 miljoonaa euroa.

Laskelman tekeminen tästä on hankalaa, sillä ei ole olemassa tarkkaa tietoa asumispalveluyksiköiden ja niiden työntekijöiden määrästä. Selvitysmies arvioi kuitenkin tästä tulevaksi 2 miljoonan euron säästön, mikä vastaisi laskennallisesti 49 henkilötyövuotta. Pienemmissä yksiköissä vähäinen työajan vähennys on tietysti vaikeata järjestää, mutta säästynyt työaika voidaan käyttää raportoinnin sijasta tukeen ja valmennukseen. Suuremmissa yksiköissä töitä voidaan järjestellä helpommin. Merkittävä ajankäyttöön liittyvä kysymys on myös se, kuinka paljon, kuinka usein ja mistä asumispalveluyksikön asukkaiden asioista henkilökunta raportoi toisilleen omissa palavereissaan. Selvitysmiehen tavoite on lyhentää raportointikokouksiin käytettyä aikaa ensivaiheessa 15 minuuttia.
Säästöpotentiaali on 2 miljoonaa.

Asumispalveluyksiköissä on peritty laitoshuollon perinne, lähes kaikkea raportoidaan paperille tai koneille ja vielä pidetään raportointikokouksia. Aikaa menee hukkaan ja yksityisyyden suoja on koetuksella. Asukkaan kannalta tarpeellinen raportointi voi jatkua.
________________________________________
TOIMINTAKYKYTIEDON TIETOMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO
Selvitysmies ehdottaa, että toimintakykytiedon tietomalli otetaan käyttöön sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ja alan ammattilaisten keskuudessa.
Ei laskettua säästöpotentiaalia.
________________________________________
OIKEUSSUOJAAN LIITTYVÄT EHDOTUKSET
Selvitysmies ehdottaa, että vammaispalvelun käyttäjä voi niin halutessaan valittaa suoraan hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimuskierrosta.
Ei laskettua säästöpotentiaalia.

Lisäksi raportissa on muutamia jatkotyön ehdotuksia mm. henkilökohtaisen budjetin kehittämistyölle. Tämä kaikki tuo säästöä n 74 milj euroa. Ainoa varsinainen menetys on invalidivähennyksen poistaminen.

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/110/

Ryhmä vapaaehtoisia kerännyt jo 100 000 euroa – Seuraava tavoite Everestillä

Kapua 2016 Nepal -ryhmän varainkerääjät ylittivät tavoitteensa ennätysajassa. 20 eri-ikäistä ja -taustaista suomalaista tukee kehitysyhteistyötä nuorten, naisten ja vammaisten parissa ja matkustaa ensi viikolla tutustumaan lähemmin työhön Nepalissa.

Viime lauantaina juhlistettiin 10 vuotta täyttävää Kapuaa sekä vapaaehtoisten varainkerääjien ennennäkemätöntä saavutusta. Iältään 23–62-vuotiaat Kapua 2016 Nepal -ryhmän jäsenet onnistuivat alle 10 kuukaudessa pääsemään 100 000 euron tavoitteeseensa. Keräys jatkuu vuoden loppuun saakka.

Taksvärkki ry:n nepalilaisen yhteistyökumppanin matkassa kapuajat tutustuvat pian kahden kyläkoulun oppilaskunta-aktiiveihin ja osallistuvat nuorten järjestämiin puunistutustalkoisiin. Väestöliiton kumppanijärjestön mukana ryhmä auttaa liikkuvan terveysleirin järjestämisessä sekä luonnonsuojelualueen jokirannan kunnostamisessa. Tämän jälkeen kapuajat kiipeävät Mount Everestin perusleiriin ja Kala Patharin huipulle (5455 m).

Kapuassa tuetaan suomalaisten järjestöjen tekemää vakiintunutta kehitysyhteistyötä. Kampanjassa kerätyillä varoilla Taksvärkki ry kehittää Nepalin kyläkouluja yhdessä oppilaskuntien kanssa, Väestöliitto edistää nuorten seksuaaliterveyttä Nepalissa ja Kynnys ry tukee vammaisten naisten osallistumista yhteiskuntaan Keski-Aasiassa.

Ensi vuonna yhdeksättä kertaa toteutettavan Kapua-kampanjan kohdemaa on Kirgisia. Kapua 2017 Kirgisia -ryhmä tulee tavoittelemaan 100 000 euron keräyspottia koulutuksen ja terveyden edistämiseksi Keski-Aasiassa ja Nepalissa sekä osallistuu unohtumattomalle vuorivaellukselle Kirgisiassa.

Juhlavuoden kunniaksi Kapua avaa viisi lisäpaikkaa vuoden 2017 ryhmään, joka tutustuu Kynnys ry:n työhön Kirgisiassa ja kapuaa Pesnja Abayan huipulle (4901m). Kapua 2017 Kirgisia -ryhmään voi hakea vielä 11.11. asti Kapuan nettisivuilla: www.kapua.fi/hakuohjeet.

Lisätietoa Kapuasta:

Koordinaattori Suvi Aarnio, Aidventures Oy, 050 440 5534, suvi@kapua.fi, www.kapua.fi

Lisätietoja järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeista:

Kynnys ry – Mina Mojtahedi, 040 940 1962, mina.mojtahedi@kynnys.fi

Taksvärkki ry – Veera Blomster, 050 495 3778, veera.blomster@taksvarkki.fi

Väestöliitto ry – Laura Lipsanen, 040 180 1116, laura.lipsanen@vaestoliitto.fi

 

Kapua 2016 Nepal -ryhmän jäsenet:

Tarja Heinula, Helsinki

Elina Helmanen, Kouvola / Helsinki

Hanna Hesse, Espoo

Minna Holopainen, Vantaa

Päivi Hulkkonen, Helsinki

Raija Kaisjoki, Espoo

Heidi Kekkonen, Oulu

Manu Kivi, Helsinki

Nina Korhonen, Helsinki

Tiina Koutajoki, Helsinki

Aini Mäensivu, Helsinki

Riikka Mahlamäki-Kaistinen, Muurame

Marjo Mälkönen, Kuopio

Jenni Paakkari, Oulu

Riikka Pasanen, Orimattila

Petri Perta, Espoo

Katariina Pohjoiskangas, Toholampi

Miia Sellmer, Kerava

Laura Stèn, Helsinki

Reko Ukko, Helsinki.

Leave No One Behind -työpaja 12.10.: vammaisten ihmisten oikeudet ja Agenda 2030

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen. Mitä Agenda 2030 merkitsee vammaisille ihmisille, jotka edustavat yhtä maailman köyhimmistä ja syrjityimmistä ryhmistä?

Tule kuulemaan lisää vammaisten ihmisten tilanteesta ja siitä, miten vammaisten ihmisten oikeuksia voi edistää eri puolilla maailmaa, jotta slogan ”Leave No One Behind” toteutuisi myös käytännössä.

Osallistavan työpajan vetävät kehityskoordinaattori Mina Mojtahedi Kynnys ry:stä ja ohjelmasuunnittelija Mari Koistinen Vammaiskumppanuus ry:stä.

Keskiviikkona 12.10., klo 11-13, Fabianinkatu 24, seminaarihuone 135.
Tila on esteetön.

Tapahtuma järjestetään osana Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Kehitysyhteistyöviikkoa. Tämän vuoden teemaa on inspiroinut Agenda 2030, joka julistaa YK:n uudet kestävän kehityksen tavoitteet seuraavalle viidelletoista vuodelle. Tutustu viikon koko ohjelmaan osoitteessa

kehitysyhteistyoviikkohyy.wordpress.com

#kehyviikko #Agenda2030

https://www.facebook.com/events/397283300395540/

Esteettömyyden merkitys tutuksi valokuvakilpailulla

TURUN Alue: TIEDOTE JULKAISUVAPAA HETI

Esteettömyyden merkitys tutuksi valokuvakilpailulla

Haluaisitko nostaa ihmisten tietoon esteettömyyden ja saavutettavuuden tärkeyden? Tiedätkö Turussa tai lähiympäristössä paikkoja, joiden esteettömyydessä ja saavutettavuudessa olisi parannettavaa? Haluaisitko näyttää sellaisia paikkoja, joissa esteettömyys ja saavutettavuus on esimerkillisesti toteutettu? Onko valokuvaaminen sinulle sydäntä lähellä ja haluaisit esitellä taitojasi myös muille?

Seuraava kilpailu on juuri sinua varten:

Kynnys ry:n Turun toimikunta järjestää ”Esteitä vai ei?” -nimisen valokuvakilpailun. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esteettömyyden ja saavutettavuuden merkitys esille yhteiskunnassa valokuvan keinoin. Esteettömyys on ollut yhteiskunnan puheenaiheena jo pitkään. Valokuvien avulla tärkeää asiaa voi havainnollistaa paremmin juuri tavallisen ihmisen näkökulmasta.

Valokuvakilpailun kohdealue on rajattu Turun seutuun. Turun lisäksi myös ympäristökunnat ovat hyviä kuvauskohteita.

Kilpailuun voi lähettää kuvan, jonka on ottanut itse kilpailuun osallistuva henkilö. Vaihtoehtoisesti valokuvan voi napata myös vammaisen henkilön avustaja hänelle annettujen ohjeiden mukaan.

Kilpailukuvien tulee olla tuoreita eli ennen julkaisemattomia.

Valokuvat voivat olla muodoltaan joko perinteisiä paperikuvia tai digitaalisia kuvia. Digikuvat voi lähettää kolmella tavalla eli CD/DVD-levyllä, USB-tikulla sekä sähköpostilla JPEG-muodossa matalaresoluutiokuvina.

Valokuvakilpailuun voi osallistua 30.9. klo.16.00 asti. Kilpailussa on valokuvaamisesta kiinnostuneelle hienoja palkintoja eli lahjakortteja valokuvausliikkeeseen.

Kilpailuun osallistuvat kuvat voi toimittaa suoraan Kynnys ry:n Turun toimistolle (Itsenäisen Elämän Keskus) osoitteeseen: Yliopistonkatu 9B, 20100 Turku.

Voit lähettää kilpailukuvat myös sähköpostitse: olli.nordberg@kynnys.fi. Merkitse sähköpostiviestiin selkeästi kuvan ottajan yhteistiedot ja kilpailuun osallistuvien kuvien nimet tai yksittäisen kuvan nimi.

Tutustu valokuvakilpailun tarkempiin sääntöihin ja kilpailun tietoihin Facebook-sivuilla:

www.facebook.com/kuvakisa.

Lähde rohkeasti kilpailuun mukaan ja vangitse kameran linssiin juuri sinun näkemyksesi!

Tässä kilpailussa omaperäinen idea ja rohkea toteutus ovat avain menestykseen!

Haussa vapaaehtoisia vuorelle kapuajia ja varainkerääjiä

Tiedote 22.8.2016

Kapua 2017 Kirgisia -kampanjassa vapaaehtoiset keräävät varoja koulutuksen ja terveyden edistämiseen Keski-Aasiassa ja Nepalissa sekä kiipeävät vuorenhuipulle vaelluksen päätteeksi. Haku Kapua-tiimiin on nyt avattu.

 

Kapua 2017 Kirgisia -ryhmään haetaan henkilöitä, joita yhdistää haave kiivetä vuorelle ja halu kerätä varoja nuorten ja naisten koulutuksen ja terveyden edistämiseksi Keski-Aasiassa ja Nepalissa. Kapuan matkassa ryhmä tavallisia, eri-ikäisiä suomalaisia pääsee ensi vuonna kapuamaan lähes viisitonniselle Pesnja Abayan huipulle Kirgisiassa.

Yhdeksättä kertaa toteutettavan Kapua-kampanjan yhteistyökumppanit ovat Väestöliitto, Taksvärkki ry ja Kynnys ry.

Uusi Kapua-tiimi matkaa elokuussa 2017 Kirgisiaan tutustumaan Kynnys ry:n tukemaan työhön. Kynnys ry edistää hankkeillaan vammaisten naisten osallistumista yhteiskuntaan.

”Vertaistuki ja koulutus sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä saatava tieto auttaa vammaisia naisia nousemaan syrjästä yhteisöjensä voimavaraksi”, kertoo työn merkittävyydestä Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä.

Matka jatkuu yhdeksän päivän vaelluksella Tienshanin vuorilla. Kapuajien matka huipentuu 4900-metriselle Pesnja Abayan huipulle.

Ennen kiipeilyhaastetta kapuajat keräävät varoja ja levittävät tietoa kampanjan teemoista Suomessa. Kapua 2017 Kirgisia -ryhmän tavoitteena on kerätä yhteensä 100 000 euroa kansalaisjärjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön. Osallistujat maksavat itse matkakulunsa Kirgisiaan.

Kapuassa mukana olevilla järjestöillä on useiden vuosien kokemus toimimisesta kohdemaissa ja ne toimivat yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. Kokemus ja paikallistuntemus takaavat laadukkaan ja vaikuttavan kehitysyhteistyön.

 

Hakuaika Kapua 2017 Kirgisia -ryhmään on 22.8.–25.9.2016.

 Hakuohjeet ja lisätietoa Kapuasta:

www.kapua.fi

Kapua-koordinaattori Suvi Aarnio, Aidventures Oy, +358 50 440 5534, suvi@kapua.fi

 Järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeista vastaavat: Kynnys ry: Mina Mojtahedi 040 940 1962, mina.mojtahedi@kynnys.fi

Väestöliitto ry: Marina Wetzer-Karlsson, 0400 848 343, marina.wetzer-karlsson@vaestoliitto.fi

Taksvärkki ry: Veera Blomster, 050 495 3778, veera.blomster@taksvarkki.fi