Esteetöntä matkailua tarkasteleva tutkimus

Osallistu esteetöntä matkailua tarkastelevaan tutkimukseen

Jakaisitko matkakokemuksesi esteetöntä matkailua tutkivan tutkijan kanssa? Kirjoita, nauhoita tai sanele vapaamittainen kuvaus jostakin matkakokemuksestasi kevään aikana ja lähetä se Oulun yliopiston tutkijalle. Matkasi ei tarvitse suuntautua kauas kotoa, se voi olla myös matka, jonka olet toteuttanut omassa kotikaupungissasi.

Oulun yliopiston maantieteen laitoksen tutkimusryhmässä työskentelevä tutkijatohtori Kaarina Tervo-Kankare tekee tutkimusta esteettömästä matkailusta. Hän tarkastelee esteettömiä matkailupalveluita käyttävien matkailijoiden matkailukokemuksia ja käsityksiä matkailupalveluista sekä sitä, millaisia matkailuaktiviteetteja yleensä tarjotaan matkailijoille, joiden toimintakyky on syystä tai toisesta rajoittunut.

Tutkimuksen tarkoitus on saada erityismatkailijoiden mielipiteet ja ääni kuuluville esteettömän matkailun kehittämisessä ja sen tutkimuksessa. Tavoitteena on lisätä tietämystä esteettömästä matkailusta, kohottaa sen merkitystä omana tärkeänä tutkimus- ja kehittämisalanaan sekä poistaa turhia ennakkoluuloja esteettömyydestä matkailussa.

Lähetä oma matkakertomuksesi

Voit osallistua tutkimukseen lähettämällä vapaamuotoisen matkakertomuksesi Kaarinalle kevään aikana. Kuvaile jotain matkakokemuksestasi lähellä tai kaukana kotoa. Voit kertoa esimerkiksi siitä, missä olit, mitä teit siellä, kenen kanssa ja mikä teki matkakokemuksesta erityisen hyvän tai huonon. Millaisiin matkailuaktiviteetteihin osallistuit ja miltä ne tuntuivat? Mitä haluaisit tehdä eri tavalla, oliko kokemus täydellinen sellaisenaan? Tunsitko saavasi rahoillesi vastinetta?

Liitä kertomukseen tieto iästäsi sekä sukupuolestasi ja kerro hiukan siitä, millainen diagnoosi tai millaisia rajoitteita sinulla on. Nämä tiedot ovat vain tutkijan käyttöön tarkoitettuja ja luottamuksellisia, eikä niitä julkisteta missään. Yksittäisiä kertojia ei myöskään voi tunnistaa tuloksista, vaan kaikki tieto käsitellään anonyymisti.

Kertomuksensa lähettäneiden kesken arvotaan kesäkuussa kolme kappaletta Suomalaisen Kirjakaupan lahjakortteja.

Yhteystiedot

Lähetä kertomuksesi Kaarinalle sähköpostitse tai postitse viimeistään 31.5.2016

Kaarina Tervo-Kankare
kaarina.tervo@oulu.fi
Maantieteen laitos
PL3000
90014 Oulun yliopisto

Lisätietoja tutkimuksesta saa Kaarinalta sähköpostitse tai puhelimitse, p. 050 3507159.

Kynnet -lakipalvelu aloittaa toimintansa

Kynnys tiedottaa: Kynnet -lakipalvelu aloittaa toimintansa

Kynnet -lakipalvelu: Maksullinen lakipalvelu vammaisasioissa. Tarjoamme apua vammaisuuteen liittyvien hakemusten ja valitusten teossa.
Lakimiehemme tekee puolestasi Sinun kanssasi vammaispalveluihin liittyvät hakemukset tai valitukset.

Ota yhteyttä: Terhi Toikkanen, puh: 09-68501150 tai
Mika Välimaa, puh: 09-68501129/ kynnet@kynnys.fi.

Osoite: Kynnet -lakipalvelu, Siltasaarenkatu 4, 5krs 00530 Helsinki.

Esittelyvideo Kynnet -lakipalvelusta

Kynnyksen uusi hallitus vuodelle 2016

Kynnyksen hallitus vuodelle 2016 on valittu seuraavasti: puheenjohtajana jatkaa yksimielisellä päätöksellä Amu Urhonen.

Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Sirpa Virtanen (Tre), Leena Ollila (Oulu) ja Reetta Angelvo (Hki). Varalle valittiin kutsujärjestyksessä: Idastiina Valtasalmi (Turku), Milla Ilonen (Tre) ja Heikki Aulio (Hki).

Ei-erovuoroisina jatkavat Marko Jääskeläinen (Oulu), Atlas Saarikoski( Hki) ja Milla Lindh (Tre).

Onnittelut kaikille valituille ja hyvää tulevaa toimivuotta!

Vammaisfoorumi: Vammaisten ihmisten itsenäisyyden pitää toteutua vuoden jokaisena päivänä

KANNANOTTO 3.12.2015/ Vammaisfoorumi ry. Suomi viettää itsenäisyyspäivää tänä vuonna 98. kertaa, mutta vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet ovat edelleen maassamme lapsenkengissä. Suomessa asuvien vammaisten ihmisten oikeus itsenäiseen elämään toteutuu harvoin ja vielä harvemmin meillä on oikeus osallistua itseämme koskevaan päätöksentekoon.

Vammaisfoorumi vaatii, että vammaisille ihmisille on tarjottava yksilöllisiä tarpeita vastaavia asumis- ja muita palveluja sekä riittävästi toisten ihmisten antamaa apua korvaamaan toimintakyvyn rajoitteita. Yhdenvertaiset ja täysimääräiset ihmisoikeudet on ulotettava koskemaan myös ihmisiä, joilla on jokin vamma.

3.12. vietetään Kansainvälistä vammaisten päivää. Vammaisfoorumi haluaa nostaa keskusteluun vammaisten ihmisten oikeuden itsenäiseen elämään. Itsenäisyyden edellytys on itsemääräämisen toteutuminen.

Henkilökohtainen apu on yksi keskeisiä itsenäisen elämän mahdollistavia oikeuksia. Itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntö on myös apuna itsenäisen elämän tukemisessa.

Tarvitsemme itsenäisyyttä, ihmisoikeuksia ja palveluja, että voimme osallistua yhteiskuntaan.   Vammaisten ihmisten osallistuminen on usein kiinni siitä, että saamme oikeudenmukaisesti tarvitsemamme palvelut. Ilman apua, tukea ja palveluja jäämme helposti ulkopuolelle. Silloin emme voi tehdä itsenäisiä päätöksiä, kouluttautua, työllistyä, asua, liikkua, harrastaa ja osallistua yhdenvertaisesti muiden ihmisten kanssa. Liikkumisessa, näkemisessä, kuulemisessa ja ymmärtämisessä auttavat välineet ja palvelut mahdollistavat sen, että vammaiset ihmiset voivat toimia ja osallistua niin kuin muutkin ihmiset. Palvelut mahdollistavat vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen.

Vammaisfoorumi ja sen suomalaiset vammaisjärjestöt aloittavat 3.12. päivien laskemisen siihen, miten pitkään meidän vielä täytyy odottaa lähes kymmenen vuoden lisäksi, ennen kuin Suomi ratifioi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen.

Vaadimme, että Suomi takaa kaikille ihmisoikeudet yhdenvertaisesti ja täysimääräisesti.

Vammaisfoorumi on 32 vammaisjärjestön yhteistyöverkosto, joka edustaa 320 000 vammaisen suomalaisen ääntä.

Lisätietoja:  www.vammaisfoorumi.fi

Facebook: http://on.fb.me/1MT6wyA

Twitter: #itsenäisyyttäon, #självständighetär