Kynnys ry

HUOM! Suomessa koronavirusepidemian takia vallitsevien poikkeusolojen vuoksi Kynnyksen Helsingin toimisto on toistaiseksi suljettu vierailta ja suurilta kokoontumisilta. Valtaosa henkilöstöstä työskentelee etänä. Puhelin- ja sähköpostineuvonta toimii normaalisti.

Kynnys ry:n toimipisteet ovat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Toimintaryhmiä on pääkaupunkiseudulla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Mikkelissä, Porissa ja Rovaniemellä.

Kynnys työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisellä tasolla.

Kynnys tukee ja aktivoi vammaisia henkilöitä toimimaan itse omien oikeuksiensa puolesta, vaikuttaa viranomaisiin ja muihin päättäjiin niin, että vammaisten kansalaisten tarpeet otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä ja toimii asiantuntijana vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Eri tavoin vammaiset henkilöt vastaavat yhdistyksen toiminnasta päätöksestä toimeenpanoon. Tähän luodaan edellytykset palkkaamalla tilaisuuksiin avustajia, tulkkeja ja oppaita.

Kansainvälinen yhteistyö

Kynnys ry on osa kansainvälistä vammaisten itsenäisen elämän (Independent living) liikettä ja tekee yhteistyötä esimerkiksi Maailman vammaisliiton DPI:n kanssa.

Itsenäinen elämä

Itsenäinen elämä ei tarkoita sitä, että ihmisen olisi tehtävä kaikki itse tai yksin. Itsenäinen elämä tarkoittaa sitä, että ihmisellä on vapaus valita, ja että hän voi päättää omasta puolestaan.

Kynnyksen esittely viittomakielellä, viittoma Iina Rissanen

’Kaikki ihmiset – olivatpa he kuinka vaikeavammaisia tahansa, pystyvät tekemään päätöksiä.’

Judy Heuman, Independent living -liikkeen perustaja USA:sta