Kynnys ry:n lausunto hallituksen esityksestä vammaispalvelulaiksi

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 159/2018 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta Yleistä Kynnys ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto hallituksen esityksestä vammaispalvelulaiksi