Kynnys ry pitää hallitusohjelman kirjauksia vammaisten henkilöiden kannalta positiivisina

Hallitusohjelmaan on kirjattu monia vammaisia ihmisiä koskevia asioita. Sosiaalisesti kestävässä hyvinvointivaltiossa luvataan huomioida vammaisten osallisuus sekä mahdollisuudet itsenäiseen elämään, kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään työllisyyden kasvuun sekä vammaisten asumisen…

Continue Reading Kynnys ry pitää hallitusohjelman kirjauksia vammaisten henkilöiden kannalta positiivisina