Äänestys- ja vaalijärjestys

Puhe- ja läsnäolo-oikeus on sääntöjen mukaisesti jokaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kannattavalla jäsenellä. Äänestysoikeus on sääntöjen mukaisesti jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä. Osallistumisoikeus ja äänestenlaskennan oikeellisuus selvitetään jäsenrekisteristä tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla, kun hyödynnetään etäyhteyksiä.

Kokouksessa voidaan pyytää puheenvuoro tai tehdä ehdotuksia kirjoittamalla chattiin puheenvuoropyyntö, käsipystyyn-ominaisuudella tai avaamalla mikrofoni ja ilmaisemalla puheenvuoropyyntö.

Kokouksen puheenjohtaja esittelee ensin kunkin kohdan, jonka jälkeen käydään keskustelu käsiteltävästä asiasta. Keskustelun aikana voidaan esittää kysymyksiä tai muutosesityksiä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja tekee ehdotuksen asiakohdan käsittelystä ja lopulta päättää asiakohdan.

Äänestysmenettelyssä puheenjohtaja avaa keskustelun, jonka aikana tehdään ehdotukset. Puheenjohtaja esittää ehdotukset ja toteaa kannatetut asiat ja tekee äänestysesityksen ennen äänestystä. Asiat voidaan ratkaista kädennosto-ominaisuudella tai kertomalla oma kanta jokainen vuorollaan (nimenhuutoäänestys) yksinkertaisella äänten enemmistöllä (äänestystapa päätetään kokouksen alussa). Tasatilanteessa ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Vaalimenettelyssä enemmistövaaleissa voidaan äänestää avoimesti tai vaadittaessa suljetuin lipuin. Puheenjohtaja avaa keskustelun, jonka aikana voidaan tehdä ehdotukset. Puheenjohtaja päättää keskustelun, toteaa ehdokkaat ja käy läpi äänivaltaiset kokouksen osallistujat. Avoimessa enemmistövaalissa jokainen äänivaltainen jäsen antaa äänensä ehdokkaalle tai ehdokkaille vuorollaan. Suljetussa äänestyksessä käytetään äänestyssovelluksia, jotka turvaavat vaali- ja äänestyssalaisuuden. Äänestystuloksen lukevat ääntenlaskijat, jotka ottavat huomioon myös, kuinka monta ääntä hylätään tai kuinka moni on äänestänyt tyhjää.

Äänestys- tai vaalit voidaan toteuttaa myös etukäteen postilla, jolloin ehdokkaat tulee olla etukäteen tiedossa ja äänestys- ja vaalijärjestys määrätty.