Avusteinen seksi -seksuaaliohjauskoulutus 18.-19.10.2018

Avusteinen seksi -seksuaaliohjauskoulutus avaa seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista, esim. vammaisuus, vammautuminen, vakava sairastuminen, pitkäaikaissairaudet ja ikääntyminen. Koulutuksessa avataan lisäksi ajankohtaisia lainsäädännöllisiä näkökulmia suhteessa koulutuksen pääteemoihin.

Kohderyhmä: Kaikki vammaistyötä tekevät, esim. henkilökohtaiset avustajat, ohjaajat ja valmentajat, seksuaalineuvojat ja -terapeutit. Kaksipäiväinen koulutus on seksologian ja hoitolan ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutus antaa hyvät perusvalmiudet seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen työyhteisössä ja asiakastyössä sekä eritavoin vammaisten asiakkaiden seksuaalisuuden kohtaamiseen ohjaus- ja avustamistilanteissa.

Koulutuksen käytyään osallistujat tietävät mitä on seksuaaliohjaus ja ymmärtävät mitä vammaisen henkilön seksissä avustaminen tarkoittaa sekä saavat työkaluja turvalliseen seksissä avustamiseen.

Kouluttajat

Seksuaaliterapeutti NACS, seksuaalikasvattaja (SSS), kuntoutuksen ohjaaja (Amk) Tanja Roth, SETEKO- seksuaaliterapia ja koulutuspalvelut, Kynnys ry

Seksuaaliterapeutti NACS, psykoterapeutti, opettaja, KM Hilkka Putkisaari, Artera Oy

Aika To-pe 18.-19.10.2018 klo 9.00–16.00
Paikka Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti.
Hinta 295 euroa.

Sitovat ilmoittautumiset 3.10.2018 mennessä osoitteessa: www.paijathameenkesayliopisto.fi.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu ja kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta: info@paijathameenkesayliopisto.fi.

Lisätiedot: Tiina Laurikainen, suunnittelija Päijät-Hämeen kesäyliopisto: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi p. 050 3754977.