Ehdokkaat Kynnys ry:n hallitukseen

Kynnys ry:n syyskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi ja hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle kolme jäsentä seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi: erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen. Tutustu ehdokkaisiin etukäteen!

Ehdokkaat:

Päivi-Tuulikki Hynynen

Olen aivoinfarktista vauvana ja vähän vanhempana, selvinnyt CP, Helsingistä. Olen Filosofian Maisteri (Kulttuurintutkija), teen kirjaa. Minua kiinnostaa vammaiskulttuuri – josta olen tehnyt pro Gradu-työn. Olen ollut  varsin nuorena 1989 Joensuun (Itä-Suomen aluetoimikunnan) puheenjohtaja 7 vuotta ja 2 vuotta varapuheenjohtaja, koska tein pro Graduani. Olen ollut monenlaisissa vammaistyössä, kulttuurityössä, eri alueilla.  Free-lancer hyvin nuorena lehdessä, etenkin Rumbassa. Sitä kautta aloin tutustuttaa muusikot vammaiseen naiseen, toimittajan keinoin. Nykyisin olen vapaa-taiteilija-ajattelija ja toiveena olisi FT valmiiksi saattaminen. Olen avovaimo ja äiti tytölle, joka pääsi ylioppilaaksi koronan takia tänä syksynä. Vammaistyö kiinnostaa ja erityisesti puhevammaisten asioiden parantaminen. Pidän lipun korkealla aina!

Kaisa Nevanperä

Toimin taloyhtiön puheenjohtajana, asukasedustaja sekä vuokralaistoimikunnan jäsenenä. 
Olen mukana suunnittelemassa taloyhtiön esteettömyyttä remontti suunnitelmissa jne. 

https://www.facebook.com/Kokemusasiantuntija-Kaisa-Nevanper%C3%A4-2651030408455966/

Marjut Ounila

Olen toiminut Kynnys ry:n puheenjohtajana nyt 1.1.2022 alkaen. Olen kokenut hallitustyön tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi, siksi asetun ehdolle Kynnys ry:n hallitukseen ja puheenjohtajaksi vuodelle 2023. Työskentely vaatii sitoutumista ja asioihin perehtymistä. Olen aikaisemmin työskennellyt myös muissa järjestöissä hallituksissa mm. Lihastautiliitossa, Hengityslaitepotilaissa ja aikaisempi kokemus on helpottanut päästä asioihin kiinni. Pisimmän työurajakson olen tehnyt myös järjestöissä (n. 20 vuotta). Aloitin Oulun vammaisneuvoston sihteerinä sitten tein Kynnys ry:n aluesihteerinä monta vuotta ja nykyisin työskentelen Avustajakeskus Sentterin koordinaattorina. Olen ollut Sentterissä yli 12 vuotta. Työskentely järjestöissä antaa perspektiiviä siihen, miten hetkistä ja rönsyilevää järjestötyö on. Pystyn samaistumaan helposti työntekijöiden asemaan. Omat koulutukset: amk/talouden ja hallinnon koulutus, johtamisen erikoisammattitutkinto sekä yrittäjätutkinto ovat antaneet itselle oman tavan hahmottaa laajoja asioita ja persoonallisen tavan työskennellä.

Hallitustyöskentelyllä luodaan suuntaviivoja järjestön toiminalle ja samalla otetaan vastuu taloudesta ja hallinnosta. Hallituksen tärkeä tehtävä on pitää huolta työntekijöistä, koska he jokainen antavat parastaan ja heidän työssäjaksaminen on minusta tärkeä aina muistettava ja sitä pitäisi pystyä tarjoamaan heille säännöllisesti. Työntekijät mahdollistavat järjestön olemassaolon omalla panoksellaan sekä ovat yhteydessä jäsenistöön ja muihin vammaisiin henkilöihin päivittäin auttaen heitä ratkomaan erilaisia ongelmia ja saavuttamaan heille omanlaisen itsenäisen elämän. Työ usein vaativaa ja työssä kohtaa hyvinkin vaikeita asioita. Työntekijät tekevät tärkeätä työtä myös eri sidosryhmien kanssa, ministeriöitä myöten yrittäen viedä meidän kaikkien asioita eteenpäin. Luonteeltani olen positiivinen ja aina valmis oppimaan uutta. Olen valmis jatkamaan hallituksessa, jos koette panokseni olevan sellainen, josta on hyötyä hallituksessa.

Markus Sinkkonen

Oltuani noin 20 vuotta Kynnys ry:n jäsen joskaan en kovin aktiivinen, koska olin RASPY – Ruoholahden asumispalveluyhdistys ry:n jäsen 26 vuotta, joista noin 10 vuotta hallituksen jäsen ja viimeiset 3 vuotta
puheenjohtajana Aika ei olisi riittänyt kahteen paikkaan, jos olisi halunnut tehdä asiat hyvin. Vuosi sitten muutin toisaalle, enkä enää ole Raspy ry:n jäsen.

Minulla on Beckerin lihasdystrophia, olen 55-vuotias, sinkku ja käytän hengitystukea käytännössä jatkuvasti. Valmistuin Helsingin yliopistosta vuonna 1994 matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta maantiede
pääaineena. Vammaisjärjestöistä Lihastautiliitto ja sen pääkaupunkiseudun paikallisyhdistys sekä Helsingin Invalidien Yhdistys ja Invalidiliitto ovat tuttuja ja olen seurannut niiden toimintaa suhteellisen aktiivisesti, vaikka en olekaan ollut niissä aktiivivaikuttaja paria artikkelia lukuunottamatta. Edelliseen listaan voi vielä lisätä Heta-Liitto ry:n. Harrastan kulttuuria, teatteri, elokuvat, musiikki, konsertit ja pidän omaa blogia. Onpa pari omakustanteena julkistettua kirjaa tullut kirjoitettua.

Miksi nyt innostuin Kynnyksen hallituksesta? Katson, että olen ollut turhan kauan sivustalla rivijäsenenä ja että on aika ottaa aktiivisempi rooli järjestökentässä. Tähän ikään mennessä on tullut nähtyä ,vammaiskenttää ja sen kehitystä, ei vain henkilökohtaisen kokemuksen kautta, vaan yleisesti ottaen. Jo vuonna 1994 prograduni aihe oli
”Kuntien talous ja vammaispalvelulain toteutuminen – alueellinen näkökulma”. Edistystä on tapahtunut merkittävästi sitten 1980-luvun. Toisaalta vielä on paljon tehtävää, etenkin, kun tulee uudistettu vammaispalvelulaki voimaan sekä Sote-uudistus, joiden suhteen on runsaasti edunvalvontaa ja vammaispalveluiden toteutumisen seurantaa edessä. Ihmisoikeustyö sen eri piirteineen on minulla ollut hieman
taka-alalla, vaikka olen myös opiskellut sivuaineena sosiologiaa ja historiaa sekä kehitysmaatietoa. Myös vammaisten ihmisoikeusasiat tai tietoni niistä perustuvat lähinnä edellä mainittujen järjestöjen julkaisuihin. Mutta olen nopea oppimaan vanhana yliopistolaisena. On siis opittavaa, mutta samalla on jo elämänkokemusta sekä näkökulmaa vaikeasti liikuntavammaisena henkilönä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja siten paljon annettavaa toisten hyväksi.

Aaro Koivuranta

Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa hallintotieteiden maisteriksi kolmatta vuotta. Hallintotieteiden maisterin tutkinnossa Itä-Suomen yliopistossa opiskellaan oikeudellisia aineita sekä perehdytään oikeustieteen maisterin tutkintoa laajemmin ja syvemmin opiskelijan valitsemaan julkisoikeuden alaan kuuluvaan pääaineeseen. Opintojeni pääaineena on hyvinvointioikeus, jossa erityisesti syvennytään muun ohella sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä myös vammaissosiaalioikeudellisiin kysymyksiin ja perus- ja ihmisoikeuksiin. 

Koen tärkeäksi erityisesti vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksiin vaikuttamisen yhteiskunnassa sekä mm. vammaispalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja yhtenäisten soveltamiskäytäntöjen varmistamisen valtakunnallisesti koko Suomessa sekä vammaispalvelun asiakkaan ennakollisen ja jälkikäteisen oikeusturvamenettelyn sujuvuuden parantamisen. Viime aikoina olen kiinnittänyt huomiota mm. vammaispalveluasioiden kohtuuttoman pitkiin käsittelyaikoihin hallintotuomioistuimissa. Oikeudenkäyntien kestoa tulisi pyrkiä lyhentämään nykyisestä vammaispalvelun asiakkaiden oikeusturvan sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. Kynnyksen hallituksessa pyrkisin edistämään mm. edellä mainittuja asioita.

Antti Virta

Kynnyksen pitkäaikainen toimija ja hallituksen jäsen on erovuorossa ja kiinnostunut jatkamaan.