Kynnyksen logo

Ihmisoikeudet eivät voi odottaa!

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry korostaa, että vammaispalvelulaissa on kyse perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta olennaisen tärkeistä palveluista. Ihmisoikeudet eivät voi odottaa! Kynnys ihmetteleekin, että yksimielisesti viime hallituksen hyväksymän vammaispalvelulain voimaantulon lykkäämistä koskeva hallituksen esitys ollaan runnomassa läpi. Runnomisesta kertoo myös se, että iso osa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä jätti vastalauseen ja marssi ulos kokouksesta. Voimaantuloa ollaan siirtämässä, jotta lakiin ehditään tekemään muutoksia, erityisesti soveltamisalaan, mutta mahdollisesti myös muihin pykäliin. Kynnys ry on ollut sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana vammaispalvelulainsäädännön voimaantulon lykkäämistä koskevasta hallituksen esityksestä.

Huomautamme, että lakiin olisi voitu tehdä myöhemmin muutoksia ilman sen voimaantulon siirtymistä. Mikä on siis lain lykkäämisen oikea syy? Lykkäämisesityksen ihmisoikeusperustelut eivät vakuuta. Kustannussäästöt paistavat läpi vaikutusarvioinnissa. 

Mikäli eduskunta hyväksyy arveluttavan lakiesityksen ja voimaantuloa lykätään, tuleva muutosten jatkovalmistelu tulee tehdä yhdessä vammaisjärjestöjen kanssa. Jatkovalmistelun tulee kestää myös ihmisoikeustarkastelu ja sen tulee painottua vaikutusten arvioinnissa. 

Kynnys on myös antanut pidemmän lausunnon vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä.