Logo ja teksti: Vammaisten ihmisoikeuksien puolesta

Kannanotto: Ei onnea uuteen kotiin

Moni vammaisjärjestö ja muu toimija on jo ottanut järkyttyneenä kantaa Onnikoti Omenapuun tapaukseen, jossa autistista asumisyksikön asukasta oli järjestelmällisesti kohdeltu väkivaltaisesti kotonaan usean vuoden ajan. Vammaispalveluita ohjaavat ainakin näennäisesti vahvat tulkintanormit, joten tällaista ei yksinkertaisesti pitäisi tapahtua.

Valitettavasti kehitysvammaisten ihmisoikeuksien polkeminen ja vapaudenriisto asumisyksiköissä ei tule yhdellekään vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:n työntekijöistä suurena yllätyksenä. Eriasteiset ihmisoikeusloukkaukset tulevat töissämme säännöllisin väliajoin esille. Arvatenkin Onnikodin tapaus on vain jäävuoren huippu. Onko kyseessä harvinainen yksittäistapaus vai laajempi ongelma? Tähän tulisi valvontaviranomaisten vakavasti puuttua.

Pelkkä järkyttyminen ja hetkellinen mediahuomio ei enää riitä. Olennaista on korjata valvonnan puutteet ja erityisesti kehitysvammaisia ihmisiä koskevat asenteet. Jos toistuvat huoli-ilmoitukset eivät saa esimerkiksi Avia tai muita viranomaisia liikkeelle, on kysyttävä, mikä sitten saa. On kysyttävä myös, onko keskitetty asuminen aina kaikille kehitysvammaisille ihmiselle oikea ratkaisu ja tunnistettava tähän palvelumuotoon pesiytyneet ongelmat. Nämä ovat monille kiusallisia kysymyksiä. Hiljaisuudesta maksettava hinta on kuitenkin liian kova.

Paljon voidaan silti tehdä. Vähintään eduskunnan oikeusasiamiehen ja Avin yllätystarkastuksiin tulee varata nykyistä selkeästi enemmän resursseja. Lisäksi huomio tulee kiinnittää myös välttämättömien palvelujen kilpailutuskriteereihin.

Kysymys on myös asumisyksiköiden resurssipulasta ja henkilökunnan koulutuksen sekä ammattitaidon puutteesta. Esimerkiksi Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa (VIA) -projektissa näimme myös toimivia asumisyksiköitä. Kun osaaminen oli varmistettu ja ihmisoikeudet tiedostettu, olivat toimintakäytännötkin sen mukaisia. Oikeus omaan turvalliseen kotiin ja arvokkaaseen kohteluun on ihmisoikeus.

Lisätietoja:

Antti Tuononen, toiminnanjohtaja

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry

antti.tuononen@kynnys.fi