eduskunnan istuntosali

Kannanotto: Tekstipuhelinpalvelun jatkuvuus on turvattava julkisena palveluna

Tekstipuhelupalvelu on ainoa saavutettava viestintämuoto, jolla kuulo-, kuulo-näkö-, puhe- ja kehitysvammainen henkilö voi yhdenvertaisesti soittaa ja vastaanottaa puheluita. Tekstipuhelinpalvelun avulla kuka tahansa voi ottaa suoran yhteyden siihen vammaiseen henkilöön, joka ei puhelimeen muuten voisi vastata. Kelan tulkkauspalvelut eivät vastaa tähän tarpeeseen, sillä tulkkauspalvelu on tarjolla vain vammaisen henkilön aloitteesta tapahtuvaan ennakkotilattuun kommunikointiin. Kelan tulkkauspalvelu sulkee vammaiset tulkkia tarvitsevat ihmiset kaksisuuntaisen spontaanin kommunikoinnin ulkopuolelle.

Tekstipuhelupalvelu on ollut tähän asti saatavilla 24/7. Nyt sen saama STEA-rahoituksen taso on pakottanut supistamaan aukioloaikoja. 1.5.2021 alkaen tekstipuhelupalvelu on auki enää ma—pe klo 8—20. STEA-rahoitus on luvattu vuodelle 2022, jonka jälkeen palvelu uhkaa loppua kokonaan. Muuta vastaavaa maksutonta palvelua ei maassamme ole. Moni palvelunkäyttäjä oli hädissään ja koki turvallisuuden tunteensa vakavasti heikentyneen jo, kun palvelun aukioloaikoja ensimmäisen kerran supistettiin. Erityisesti yö- ja viikonlopun hätätilanteisiin tarvitaan jokin tapa, jolla apua voi hälyttää ilman, että apua tarvitsee pyytää esimerkiksi kuulevalta naapurilta tai ystävältä.

Järjestöjen ja tekstipalveluntuottajan yhteinen tekstipuhelupalvelutyöryhmä on esittänyt, että palvelu tulisi saada osaksi julkisia digitaalisia etäpalveluja. Kynnys ry toteaa, ettei tämä yhdenvertaisuutta edistävä palvelu kuuluisi STEA-rahoitteisesti järjestöjen vastuulle, vaan sille tulisi löytää pysyvä vastuuviranomainen. On löydettävä kestävä tapa, jolla palvelun jatkuvuus voidaan turvata nykyrahoituksen päätyttyä. Valtionhallinnon on kannettava vastuunsa yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien toteutumisesta sekä kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön noudattamisesta.

Lisätietoja:

Antti Tuononen, toiminnanjohtaja

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry

antti.tuononen@kynnys.fi