Globaalikasvatushankkeet

KAPUA

Kapua on globaalikasvatushanke, jossa kerätään varoja Kynnyksen, Taksvärkin ja Väestöliiton kehitysyhteistyöhankkeisiin. Kynnys on ollut Kapuassa mukana vuodesta 2012 lähtien, jolloin käynnistettiin Kapua Guatemala -hanke.

Kapua tarjoaa Kynnykselle tehokkaan kanavan tuoda esiin sitä tärkeää työtä, jota kohdemaissa tehdään. Kapuan muodostaa vuoden ajaksi valittu noin 20 vapaaehtoisen joukko, joka omalla paikkakunnallaan Suomessa viestii järjestöjen kehityskysymyksistä ja mukana olevien kolmen järjestön kehitysyhteistyöhankkeesta. Kapuajat ovat ihmisiä, joita yhdistää halu tehdä hyvää, edistää globaalia oikeudenmukaisuutta ja kokeilla omia rajojaan. Vuoden lopussa kapuajat matkaavat omalla kustannuksellaan tutustumaan avustuskohteisiin ja näkevät käytännössä, mitä kerätyillä varoilla kohdemaassa tehdään. Matkan aikana he kohtaavat myös hankkeen fyysisen haasteen, vuorelle nousun tai muun ponnistuksen hyvän asian puolesta.

Kapuan vuosittainen keräystavoite on 100 000 euroa. Vuodesta 2006 yli 200 vapaaehtoista on kerännyt yli miljoona euroa eri kehitysyhteistyöhankkeisiin.

Lue lisää Kapuasta: https://kapua.fi.

Kapua vihr_logo_teksti