Länsi-Balkanin vammaisten naisten voimaannuttaminen sekä syrjäytymisen ja väkivallan vähentäminen

Vammaiset naiset kohtaavat Bosnia-Herzegovinassa monen tasoista syrjintää, eristämistä ja ennakkoluuloja: he eivät pääse kouluttautumaan tai työelämään ja joutuvat elämään lähiomaisten avun varassa. IC Lotos on pieni mutta valtakunnallisesti vaikuttava ja arvostettu vammaisten oma järjestö, jonka toimintaa Kynnys on tukenut pitkään. Viime vuosina IC Lotos on keskittynyt entistä enemmän vammaisten naisten ja nuorten vammaisten aseman parantamiseen vahvan verkostoitumis-, kouluttamis-, vertaistuki- ja vaikuttamistyönsä avulla

Hankkeen nimiVammaisten naisten voimaannuttaminen sekä syrjäytymisen ja väkivallan vähentäminen Bosnia ja Herzegovinassa (Strengthening the position of women with disability in Bosnia and Herzegovina – decrease discrimination and violence).

Hankkeen toteuttajat: Kynnys ja vammaisjärjestö IC Lotos.

Hankkeen kesto: 2022-2024

Budjetti: 120 000 euroa

Hyödynsaajat: Vammaiset henkilöt, erityisesti vammaiset naiset ja nuore.

Tavoite: Vammaisten naisten voimaannuttaminen, yhteiskunnallinen vaikuttamistyö ja tiedon lisääminen vammaisten naisten kokeman syrjinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi.

Tärkeimmät toiminnot: Hankkeessa koulutetaan 125 vammaista naista syrjinnän ja väkivallan vastaiseen vammaistyöhön ja edunvalvontaan. Voimaannuttamistyötä tehdään myös mentorointiohjelman avulla, jossa vammaiset naiset pääsevät työskentelemään eri nais- tai vammaisjärjestöissä. Eri puolilla maata järjestetään vertaistukiryhmiä.

Lisäksi koulutusta järjestetään naisjärjestöille, turvakodeille ja virkamiehille, jotta syrjintää ja väkivaltaa kohdanneiden vammaisten naisten oikeudet, olosuhteet ja esteetön pääsy mm. turvakoteihin paranisi.