Inklusiivisen opetuksen edistäminen Etiopiassa

Hankkeen tavoitteena on tukea vammaisten opiskelijoiden inklusiivisen koulutuksen toteutumista kolmessa julkisessa yliopistossa (Bahir Dar, Jigjiga ja Assosa) Etiopiassa siten, että vammaisille opiskelijoille olisi tarjolla laadukasta ja esteetöntä opetusta. Hanke tukee vammaisten opiskelijoiden akateemista ja sosiaalista osallistamista kohdeyliopistoissa perustamalla tai vahvistamalla yliopistojen vammaispalveluja ja voimauttamalla vammaisia opiskelijoita. Hanke jatkaa vuosina 2019–2022 toteutetun EMPOWER-hankkeen työtä yhdessä uusien hankeyliopistojen kanssa.

Hankkeen nimiVammaisten opiskelijoiden voimaannuttaminen ja valtavirtaistaminen korkeakoulutuksessa Etiopiassa II (EMPOWER 2) / Empowerment and Mainstreaming of Persons with Disabilities in Higher Education in Ethiopia II

Hankkeen toteuttajat: Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Kynnys ry sekä Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD)

Hankkeen kesto: 2023–2026

Budjetti: 474  000 €

Hyödynsaajat: Vammaiset korkeakouluopiskelijat kolmessa yliopistossa: Bahir Dar, Jigjiga & Assosa. Yliopistojen henkilökunta.

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on tukea vammaisten opiskelijoiden inklusiivisen koulutuksen toteutumista kolmessa julkisessa yliopistossa siten, että vammaisille opiskelijoille, sekä miehille että naisille, olisi tarjolla laadukasta ja esteetöntä opetusta. Hanke tukee vammaisten opiskelijoiden akateemista ja sosiaalista osallistamista perustamalla tai vahvistamalla yliopistojen vammaispalveluja ja voimauttamalla vammaisia opiskelijoita.

Tärkeimmät toiminnot
Yliopistojen henkilöstön ja opiskelijoiden inkluusiokoulutukset
Esteettömyysmukautusten rakentaminen
Vammaisten opiskelijoiden palvelukeskusten toiminnan vahvistaminen 
Vammaisten opiskelijoiden verkostoitumisen sekä opiskelijatoiminnan ja inkluusion vahvistaminen
Esteetöntä opiskelua mahdollistamisen laitteiden hankkiminen opiskelijoille

Tärkeimmät toiminnot:

Inklusiivisen opetuksen edistäminen Etiopiassa

Etiopiassa lähes 18 prosentilla väestöstä on jonkinasteinen vamma. Etiopian opetusministeriön inklusiivisen koulutuksen politiikasta huolimatta lapset, nuoret ja aikuiset vammaiset ovat aliedustettuja ala- ja ylä- sekä korkeakouluissa. Yhä useammat vammaiset opiskelijat hyväksytään julkisiin yliopistoihin ja muihin korkeakouluihin, mutta oppilaitokset eivät pysty tarjoamaan heille tarvittavaa tukea. Esimerkiksi äänimuodossa olevia asiakirjoja, viittomakielen tulkkeja tai esteettömiä luokkahuoneita ei usein ole tarjolla, vaikka Etiopia on sitoutunut vammaisten opiskelijoiden tukemiseen. 

Kynnys toteuttaa yhteistyössä SYL:n kanssa hanketta, jossa etiopialainen vammaisjärjestö Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD) opastaa ja tukee hankeyliopistoja vammaisinkluusion pariin. Hankkeen päätyttyä yliopistot jatkavat vammaispalvelujen tarjoamista, henkilökunnan kouluttamista, apuvälinehankintoja ja esteetöntä rakentamista itsenäisesti. 

Hankkeen nimiVammaisten korkeakouluopiskelijoiden voimaantuminen ja inklusiivisen opetuksen edistäminen Etiopiassa – Empowerment and Mainstreaming of Persons with Disabilities in Higher Education in Ethiopia (EMPOWER) 

Hankkeen toteuttajat: Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Kynnys ry sekä Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD)

Hankkeen kesto: 2019–2021

Budjetti: 360 000 €

Hyödynsaajat: Vammaiset korkeakouluopiskelijat Debre Berhanin, Dillan ja Jimman yliopistoissa. Yliopistojen henkilökunta.

Tavoite: Vammaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella korkeakouluissa ja yliopistoissa Etiopiassa, missä yliopistot ovat esteettömiä ja opetus saavutettavaa.

Tärkeimmät toiminnot: Hanke tukee vammaisten opiskelijoiden osallistamista hankeyliopistoissa perustamalla tai vahvistamalla yliopistojen vammaispalveluja, kehittämällä laadukasta ja saavutettavaa opetusta sekä tukemalla vammaisia opiskelijoita liittymään mukaan opiskelijayhdistystoimintaan.