Inklusiivisen opetuksen edistäminen Etiopiassa

Etiopiassa lähes 18 prosentilla väestöstä on jonkinasteinen vamma. Etiopian opetusministeriön inklusiivisen koulutuksen politiikasta huolimatta lapset, nuoret ja aikuiset vammaiset ovat aliedustettuja ala- ja ylä- sekä korkeakouluissa. Yhä useammat vammaiset opiskelijat hyväksytään julkisiin yliopistoihin ja muihin korkeakouluihin, mutta oppilaitokset eivät pysty tarjoamaan heille tarvittavaa tukea. Esimerkiksi äänimuodossa olevia asiakirjoja, viittomakielen tulkkeja tai esteettömiä luokkahuoneita ei usein ole tarjolla, vaikka Etiopia on sitoutunut vammaisten opiskelijoiden tukemiseen. 

Kynnys toteuttaa yhteistyössä SYL:n kanssa hanketta, jossa etiopialainen vammaisjärjestö Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD) opastaa ja tukee hankeyliopistoja vammaisinkluusion pariin. Hankkeen päätyttyä yliopistot jatkavat vammaispalvelujen tarjoamista, henkilökunnan kouluttamista, apuvälinehankintoja ja esteetöntä rakentamista itsenäisesti. 

Hankkeen nimiVammaisten korkeakouluopiskelijoiden voimaantuminen ja inklusiivisen opetuksen edistäminen Etiopiassa – Empowerment and Mainstreaming of Persons with Disabilities in Higher Education in Ethiopia (EMPOWER) 

Hankkeen toteuttajat: Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Kynnys ry sekä Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD)

Hankkeen kesto: 2019–2021

Budjetti: 360 000 €

Hyödynsaajat: Vammaiset korkeakouluopiskelijat Debre Berhanin, Dillan ja Jimman yliopistoissa. Yliopistojen henkilökunta.

Tavoite: Vammaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella korkeakouluissa ja yliopistoissa Etiopiassa, missä yliopistot ovat esteettömiä ja opetus saavutettavaa.

Tärkeimmät toiminnot: Hanke tukee vammaisten opiskelijoiden osallistamista hankeyliopistoissa perustamalla tai vahvistamalla yliopistojen vammaispalveluja, kehittämällä laadukasta ja saavutettavaa opetusta sekä tukemalla vammaisia opiskelijoita liittymään mukaan opiskelijayhdistystoimintaan.