EU-hanke Kosovossa (2018-2023)

Vammaisinkluusion edistäminen lainsäädäntötyössä ja päätöksenteossa

Kynnys on mukana Kosovolaisen vammaisjärjestö HandiKOSin johtamassa EU-hankkeessa (2018-2022), jossa edistetään vammaisten äänen ja tarpeiden huomioimista kaikessa päätöksenteossa niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Lisäksi tavoitteena on kosovolaisten vammaisjärjestöjen ja niiden verkostojen vahvistaminen lisäämällä niiden tietoa ja taitoa toimia edunvalvontaan, viestintään ja mediavaikuttamiseen sekä esteettömyyteen liittyvissä tehtävissä.

Hankkeen nimiVammaisinkluusion edistäminen kansallisessa ja alueellisessa päätöksenteossa – Promoting inclusiveness and outreach of the consultative processes for governance and public administration reforms in the disability sector at Local, National and Regional Level

Hankkeen toteuttajat: Kosovo Association of the Deaf, Kosovo Association of the Blind. Kosovo Disability Forum. Projektin suomalaiset kumppanit: Kynnys ry. ja Vammaiskumppanuus ry. 

Hankkeen kesto: 2018–2022

Projektin kohderyhmä ja hyödynsaajat: Vammaiset henkilöt ja heidän perheensä Kosovossa, vammaisjärjestöt, viranomaiset ja päättäjät, sosiaali- ja vammaispalveluja tuottavat viranomaiset.

 

Hankkeen tavoitteet

  • Vammaisia koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen sekä kansallisella että alueellisella tasolla ja erityisesti esteettömyyden huomioiminen 
  • Vammaisjärjestöjen ja hallinnon välisen dialogin parantaminen sekä vammaisuuteen liittyvän tiedon kerääminen ja jakaminen 
  • Vammaisjärjestöjen yhteisen edunvalvontatyön ja verkostojen vahvistaminen: Vammaisjärjestöjen ja niiden verkostojen vahvistaminen lisäämällä niiden tietoa ja taitoa toimia edunvalvontaan, viestintään ja mediavaikuttamiseen sekä esteettömyyteen liittyvissä tehtävissä. 

 

Tärkeimmät toiminnot

  • Ministereiden, päättäjien ja virkamiesten tapaamiset. 
  • Vammaisjärjestöjen toimintaa ja osaamista vahvistavat koulutukset sekä online-vertaisryhmätapaamiset.
  • Esteettömyyskoulutuksen järjestäminen (kouluttajien kouluttaminen). 
  • Medianäkyvyyden lisääminen.