Vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksien edistäminen Aasiassa

Seksuaalisuus on monessa maassa tabu, samoin kuin vammaisuus. Vammaiset ihmiset kokevatkin usein moninkertaisesti haasteita liittyen seksuaalisuuteensa. Heitä ei usein nähdä seksuaalisina ihmisinä, heille ei tarjota seksuaalikasvatusta tai -terveyspalveluja. Heitä ei myöskään aina pidetä toivottuina kumppaneina tai heidän ei uskota kykenevän vanhemmuuteen. Seksuaalioikeudet kuuluvat kuitenkin kaikille eikä vammaisuus saa olla este niiden toteutumiselle.

Vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksia edistävää hanketta Afganistanissa, Nepalissa ja Tadzhikistanissa toteuttaa Väestöliitto. Kynnys on hankkeessa mukana kumppanina ja vastaa hankkeen vammaisosaamisesta tadzhikistanilainen Ishtirokin kanssa. Väestöliitto sekä paikalliset järjestöt MSIA ja FPAN varmistavat hankkeen lisääntymis- ja seksuaaliterveysosaamisen. Tärkeänä tavoitteena hankkeessa on vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksien edistämisen ohella kaikkien kumppaneiden osaamisen vahvistuminen yhteistyön ja kokemusten jakamisen kautta.

Sanjuya kannustaa nuoria puhumaan seksuaalioikeuksista Nepalissa. Sanjiya Shrestha tekee mallintöitä, tanssii, osallistuu lyhytelokuvan tekemiseen, opiskelee ja haluaa auttaa muita. Hän on myös sokea. Se ei kuitenkaan estä häntä tekemästä kaikkea haluamaansa. Sanjiya on myös vertaiskouluttaja, joka puhuu avoimesti seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Sanjiya osallistui Nepalin perhesuunnittelujärjestön koulutukseen seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista. Vertaisryhmissä on keskusteltu erityisesti siitä, miten seksuaalisuuteen liittyvistä asioista pitää kommunikoida ja miten voi varmistaa, että jokaisen ihmisen, myös vammaisten ihmisten, seksuaalioikeudet toteutuvat. Se, että asioista puhutaan, rikkoo vammaisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyviä tabuja.

Faktalaatikko

Hankkeen nimi: Vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksien edistäminen – Advancing sexual rights of persons with disabilities in Afghanistan, Nepal and Tajikistan

Hankkeen toteuttajat: Väestöliitto, Kynnys, Marie Stopes International Afganistan (MSIA), Family Planning Federation of Nepal (FPAN), Ishtirok

Hankkeen kesto: 2019– 2022

Budjetti: 720 000 €

Hyödynsaajat: 750 vammaista henkilöä, joista tulee hankkeen myötä vapaaehtoisia vertaistukihenkilöitä ja seksuaalioikeusneuvojia. 300 terveydenhoidon ammattilaista, jotka antavat lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalveluja kohdemaissa. Noin 1 000 000 hankkeen kohdealueilla asuvaa vammaista ihmistä ja heidän perheenjäsentään.

Tärkeimmät toiminnot Lisätään vammaisen ihmisten, heidän perheidensä, terveydenhuollon ammattilaisten sekä suuren yleisön tietoisuutta vammaisten henkilöiden seksuaalioikeuksista. Koulutetaan vammaisia henkilöitä vertaistukihenkilöiksi ja seksuaalioikeuskouluttajiksi. Koulutetaan terveydenhuollon henkilökuntaa antamaan laadukkaita lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalveluita. Tehdään vaikuttamistyötä päättäjien suuntaan. Vahvistetaan hankekumppaneiden osaamista ja keskinäistä tiedon jakamista.