kestävän kehityksen 17 tavoitetta värikkäillä pohjilla symboleineen

Kynnys on mukana hyväksymässä Suomen kestävän kehityksen tiekarttaa

Kestävän kehityksen toimikunta hyväksyi kansallisen Agenda2030 -tiekartan puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marinin johdolla maanantaina 7. helmikuuta. Tiekartta on suunnitelma siitä, millaisilla toimilla Suomi ja suomalainen yhteiskunta etenee kohti kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n tavoitteita. Tiekartan sisältämät kuusi muutosaluetta tulevat jatkossa antamaan sisällön toimikunnan työlle ja ohjaamaan yhteiskunnan osallistumista kestävän kehityksen edistämiseen.

Kynnys ry tuotti sisältöjä seuraaviin muutosalueisiin:

hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus,

hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus,

sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat

sekä Leave no one behind -osio.

Kynnys edistää omalta osaltaan muutosalueiden tavoitteita ja kannustaa kaikkia tahoja toimeenpanemaan tiekartan strategiaa. Kynnys on mielellään mukana myös Agenda2030 -toimeenpanon seurannassa. Kiitämme mahdollisuudesta osallistua toimikunnan työhön.