Tuomarin nuija

Kynnys ry edustettuna Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu -työryhmän seurantaryhmässä

Kynnys ry:n lakimies Mika Välimaa on nimetty Vammaisfoorumin edustajana Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu -työryhmän seurantaryhmään.

Oikeusministeriö on asettanut seurantaryhmän seuraamaan julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelevan työryhmän työtä.

Työryhmän tavoitteena on uudistaa julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevaa lainsäädäntöä selkeäksi ja johdonmukaiseksi niin, että se parantaa sekä vahingonkärsijän että vahingonaiheuttajan oikeusturvaa ja johtaa mahdollisimman ennakoitavaan korvauskäytäntöön.

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus vahingonkorvauslain julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevien säännösten muuttamisesta sekä tarvittavista pakkokeinojen ja poliisin toimivaltuuksien käyttämiseen liittyvistä vahingonkorvausoikeudellisista erityissäännöksistä.