Eduskuntatalon pylväitä ja teksti: Sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudistus

Kynnys ry edustettuna sote-järjestelmän kommentoinnissa

Kynnys ry:n suunnittelija Annina Heini on ollut mukana Vammaisfoorumin kautta sote-rakenteisiin liittyvässä vaikuttamistyössä sekä tähän liittyvien asiakirjojen laadinnassa sosiaali- ja terveysministeriölle. Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru antoi jo syksyllä 2019 vammaisjärjestöille ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnalle (VANE) tehtäväksi laatia asiakirja siitä, miten vammaisten henkilöiden tarpeet ovat sovitettavissa valmisteltavana olevaan sote-järjestelmään.

Vammaisfoorumi luovutti tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia käsittelevän asiakirjan perhe- ja peruspalveluministeri Kiurulle 14.11.2019 ja laajemman sote-uudistusta käsittelevän asiakirjan 19.12.2019. Asiakirjaa on sittemmin päivitetty ja luovutettu 14.6.2021 STM:lle sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle. Tähän liittyen 21.6.2021 on pidetty palaveri STM:n ja Vammaisfoorumin edustajien kesken.

Keskeisinä ehdotuksina sote-asiakirjassa käsitellään muun muassa vammaispalvelujen sekä kuntoutus- ja erityistason apuvälineiden keskittämistä osaamiskeskuksiin, vammaisten ihmisten oikeusturvaa, sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseja sekä kieltä ja kommunikaatiota.

Asiakirja on kokonaisuudessaan luettavissa Vammaisfoorumin sivuilta.

Vammaisfoorumi on valmis jatkamaan vuoropuhelua ja olemaan mukana sote-uudistukseen liittyvässä työssä ja uudistuksen toimeenpanossa myös tulevaisuudessa. Myös yksittäiset vammaisjärjestöt toivovat voivansa olla mukana sote-uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa.

Lisätietoja:

Annina Heini, suunnittelija

annina.heini@kynnys.fi