Kynnys ry hakee toiminnanjohtajaa

Tiedote
julkaisuvapaa

Kynnys ry hakee toiminnajohtajaa

Kynnys ry on vuonna 1973 perustettu perus- ja ihmisoikeusjärjestö, joka työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisesti. Toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

Haemme nyt keskustoimistollemme Helsingin Hakaniemeen

TOIMINNANJOHTAJAA
Johtamaan ja kehittämään järjestömme toimintaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa.

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu
-kokonaisvaltainen vastaaminen toiminnasta ja taloushallinnosta
-vammaispoliittisten linjausten tekeminen
-järjestön edustaminen erilaisissa työ- ja asiantuntijaryhmissä
-kehitysyhteistyöhankkeista vastaaminen
-rahoitusten hakeminen ja niistä raportointi, sekä järjestön rahoituspohjan laajentaminen
-esittelijänä toimiminen hallituksen kokouksissa
-yhteydenpito rahoittajien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa
-Aluetoiminnan ja -toimijoiden tukeminen

Toiminnanjohtajan tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii vahvaa taloushallinnon kokemusta ja osaamista, ihmisoikeuksien tuntemusta, omakohtaista kokemusta vammaisuudesta, ja lisäksi julkishallinnon, järjestösektorin, hankehallinnon, sekä erityisesti STEA-rahoitteisten hankkeiden periaatteiden tuntemusta.

Toiminnanjohtajan työssä tarvitaan myös hyviä neuvottelu-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa (englanti ja ruotsi, muun kielitaidon katsomme eduksi).

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 11.9 klo 16.00 Kynnys ry:n puheenjohtaja Marko Jääskeläiselle osoitteeseen marko.jaaskelainen@gmail.com.

Hakutiedot TE-palveluiden sivuilla:

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10077215?lang=fi&fbclid=IwAR2Ijd_D8VYLQ_dW7ELFu0gNlKVZC9PhM-GtPyZbPKeIwCENImfPSJjD0jk