Kynnys ry kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle henkilökohtaisen avun palvelusetelien hinnasta

Tiedote

Julkaisuvapaa


Kynnys ry on toimittanut eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun henkilökohtaisen avun palvelusetelien arvojen määrittämisen lainmukaisuudesta.

Suurimmassa osassa kuntia henkilökohtaisen avun palvelusetelin hinnastoa ei ole tarkistettu vuosiin. Tuona aikana tuotantokustannukset ovat kuitenkin nousseet huomattavasti. Kynnys ry:n tietoon on tullut useista eri lähteistä palvelusetelin arvon olevan jo niin alhainen, että se saattaa vaarantaa vammaisten henkilöiden oikeuden saada henkilökohtaista apua vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla. Palvelusetelin liian alhainen arvo asettaa myös palveluntuottajat keskenään eriarvoiseen asemaan.

Kynnys ry pyytää kantelussaan oikeuasiamieheltä kannanottoa kunnissa tällä hetkellä sovellettavan käytännön lainmukaisuudesta. Tarkemmin pyydämme kannanottoa siihen, rikkooko kunta palvelusetelin arvon ollessa liian alhainen vammaispalvelulaista johtuvan erityisen järjestämisvelvollisuutensa, turvaako nykyinen lainsäädäntö riittävästi palvelusetelimallin eri osapuolten oikeuksia, onko lainsäädäntöä tarvetta muuttaa ja vastaako se YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia henkilökohtaisen avun (artikla 19) osalta.

Koko kantelun voi lukea täältä.

Lisätietoja ja tiedustelut:

Mika Välimaa
Lakimies
Kynnys ry, Assistentti.info

Kynnys ry
Yliopistonkatu 9 b
20100 Turku
puh. 045 7731 0105