Kynnys ry kehottaa Porin kaupunkia oikaisemaan lainvastaiset kuljetuspalvelukäytännöt

Tiedote
julkaisuvapaa

Kynnys ry kehottaa Porin kaupunkia oikaisemaan lainvastaiset kuljetuspalvelukäytännöt   Valtakunnallinen vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry haluaa kiinnittää Porin kaupunginvaltuuston huomion vammaispalvelujen asiakkailleen lähettämään lainvastaiseen kuljetuspalveluohjeeseen ja vuosia jatkuneeseen laittomaan asiakasmaksukäytäntöön. Vapaa-ajan matkat on rajoitettu 18 matkaan kuukaudessa. Lisäksi asiakas velvoitetaan maksamaan suoraan kuljettajalle koko taksimatka ennen sen korvaamista ja yli asetuksessa säädetyn omavastuuosuuden. Tämä käytäntö johtaa lainvastaisuuteen tapauksissa, joissa se tosiasiallisesti estää palvelun käytön.

Pyydämme kaupunginvaltuustoa korjaamaan lainvastaisen tilan pikimmiten. Paikallisten vammaisjärjestöjen yhteydenotot kuljetuspalveluista vastaaville viranhaltijoille ja kaupunginhallitukselle eivät ole tuottaneet tulosta.

Lisätietoja ja tiedustelut:
Terhi Toikkanen
lakimies
terhi@assistentti.info

Kynnys ry / Assistentti.info
Siltasaarenkatu 4, 5. krs
00530 Helsinki