Kynnys ry pitää hallitusohjelman kirjauksia vammaisten henkilöiden kannalta positiivisina

Hallitusohjelmaan on kirjattu monia vammaisia ihmisiä koskevia asioita. Sosiaalisesti kestävässä hyvinvointivaltiossa luvataan huomioida vammaisten osallisuus sekä mahdollisuudet itsenäiseen elämään, kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään työllisyyden kasvuun sekä vammaisten asumisen esteettömyyteen, laitoshoidon purkuun ja yksilöllisten valintojen tukemiseen. Ohjelmassa halutaan vahvistaa vammaisten tietoisuutta omista oikeuksistaan.

Hallitusohjelmassa on mainittu myös sähköisten palvelujen esteettömyys ja selkokielen käyttö. Ruotsinkielisten vammaispalvelut turvataan. Kolmannen sektorin palkkatuki aiotaan uudistaa ja välityömarkkinoita kehittää niin, että vammaisten pääsy työmarkkinoille helpottuu. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädännön päivitystarpeet viittomakielilain ja YK:n vammaissopimuksen mukaiseksi selvitetään.

Hallitusohjelmassa tunnustetaan, että vaikka vammaisten henkilöiden asema on viime vuosina parantunut, yhdenvertaisuus ei silti usein toteudu. Oikea-aikaisuus ja yksilölliset palvelutarpeet ovat haasteita vammaispalveluissa. Vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen aiotaan toteuttaa osana vammaispalvelulain uudistusta. Samalla kokeillaan kehitysvammaisten henkilökohtaisia budjetteja. Kokeilujen yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeet.

Kynnys ry pitää hallitusohjelman monia kirjauksia vammaisten henkilöiden kannalta positiivisina. Erityisen positiivista on vammaispalvelulain uudistuksen jatkaminen vammaisten henkilöiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Kynnys katsoo, että henkilökohtaisen budjetin kokeilua ei pitäisi rajata vain kehitysvammaisiin.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Merja Heikkonen: merja.heikkonen@kynnys.fi

Koko hallitusohjelma on luettavissa täällä.