Kynnys ry:n edustaja on nimetty sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategian tukiverkostoon

Suunnittelija Annina Heini Kynnykseltä on nimetty sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategian tukiverkostoon toimikaudeksi 18.10.2021 – 31.12.2023.

Tukiverkosto osallistuu sisäiseen turvallisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvään strategiatyöhön ja sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategian päivittämiseen syksyllä 2021. Tukiverkosto toimii jatkossa myös päivitetyn konsernistrategian toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä asiantuntijafoorumina.

Tukiverkoston tavoitteena on tukea hallinnonalan sisäisen valmistelutyön rinnalla strategiatyötä ja sisäasiainhallinnon tavoitteiden toteuttamista. Verkosto toimii konsultoivana yhteistyöelimenä ja auttaa jatkuvan vuorovaikutteisen yhteistyön kautta sisäministeriötä toteuttamaan konsernistrategiaansa tehokkaammin ja palvelemaan paremmin ministeriön yhteistyökumppaneita.

Konsernistrategian tukiverkoston tehtävänä on edistää sisäasiainhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta, vahvistaa kansalaisyhteiskunnan osallisuutta sisäasiainhallinnon toiminnassa, arvioida sisäisen turvallisuuden toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä sekä sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategian vaikuttavuutta ja muutostarpeita.

Lisätietoja verkostosta antavat:

Kehittämisjohtaja Harri Martikainen, p. 0295 488512, etunimi.sukunimi@govsec.fi

Neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö, p. 0295 488415, etunimi.sukunimi@govsec.fi

Neuvotteleva virkamies Maarit Nikander, p. 0295 488255, etunimi.sukunimi@govsec.fi