Kynnys ry:n kevätkokouskutsu 26.4.2019

Kynnys ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2019
Perjantaina 26.4.2019 klo 16.00

Kynnyksen toimisto, Siltasaarenkatu 4, 5. krs, 00530 Helsinki

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen työjärjestys
 5. Hallituksen ehdotus toimintakertomukseksi vuodesta 2018
 6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodesta 2018
 7. Vahvistetaan tilinpäätös vuodesta 2018
 8. Tili- ja vastuuvapaus tileistä ja hallinnosta tili- ja vastuuvelvollisille vuodesta 2018
 9. Hallitus esittelee suullisesti tarkennetun talousarvion vuodelle 2019
 10. Valitaan hallitukseen yksi varsinainen (kahdeksi vuodeksi) ja yksi varajäsen (yhdeksi vuodeksi)
 11. Muut mahdolliset asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puolesta Merja Heikkonen

Kahvi- ja teetarjoilu. Ilmoittautumiset jari.gusev(at)kynnys.fi tai (09) 685 0110.
Kokousasiakirjat tulevat Kynnyksen kotisivuille viikkoa ennen kokousta tai voit tilata ne toimistolta.