Kynnyksen logo

KYNNYS RY:N KOKOUSKUTSU

Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Maanantaina 21.6.2021 kello 17

Kiinteistön sähköjärjestelmään liittyvän muuntamon huoltotöiden vuoksi sähkön jakelu keskeytetään 21.6.2021 klo 17.30 – 20.30 joten kokousta ei voi järjestää Kynnyksen toimistolla. Osallistuminen on mahdollista vain Teams-yhteydellä.

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  Kokouksen työjärjestys

5.  Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodesta 2020

6.  Vahvistetaan tilinpäätös vuodesta 2020

7.  Tili- ja vastuuvapaus tileistä ja hallinnosta tili- ja vastuuvelvollisille vuodesta 2020

8.  Muut mahdolliset asiat

9.  Kokouksen päättäminen

Hallituksen puolesta Antti Tuononen, toiminnanjohtaja

Ilmoittaudu viimeistään 19.6.2021 kello 16 Pasi Holmströmille pasi.holmstrom@d4.fi ja kerro sähköpostiosoitteesi, johon haluat kokouslinkin lähetettävän.

Kokousasiakirjat tulevat Kynnyksen kotisivuille viikkoa ennen kokousta tai voit tilata ne toimistolta.

Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto: