Kuvassa vaalilipuketta tiputetaan uurnaan.

Kynnys ry:n kuntavaaliteesit 2021

Vuoden 2021 kuntavaaleja varten Kynnys ry julkaisee neljä vaaliteesiä.

1. Esteettömyys ja saavutettavuus kunnan palveluissa ja liikkumisessa

Design for all -periaatteen tulee olla lähtökohta kaikessa rakentamisessa, suunnittelussa ja kehittämisessä. Kaikilla kuntalaisilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kunnan elämään ja yhteisöön. Tämä tarkoittaa vahvaa panostusta esteettömään katukuvaan, liikennevälineisiin sekä palveluihin. Saavutettavuus on huomioitava kaikessa, niin tiedossa, verkkosivuissa, palveluissa kuin asenteissakin. Saavutettavassa kunnassa on laitettava myös stoppi vihapuheelle ja häirinnälle.

2. Työtä kaikille kuntalaisille yhdenvertaisesti

Kuntien tulee olla hallitusohjelman mukaisesti tekemässä toimenpiteitä työllisyysasteen nostamiseksi. Kunnissa tulisi vahvemmin ottaa käyttöön positiivinen erityiskohtelu työnhaussa sekä tukea julkisilla hankinnoilla vammaisten henkilöiden työllistymistä. Tämä tukee myös kuntataloutta sen lisäksi, että osaava ja motivoitunut työvoima tulee hyödynnetyksi.

3. Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut eivät ole säästökohde

Riittävät ja oikea-aikaiset palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle yhdenvertaisen elämisen ja osallistumisen muihin kuntalaisiin verrattuna. Elintärkeiden palveluiden kilpailutuksen sijaan tulisi käyttää enemmän suorahankintaa. Kohtuuttomia palveluvajeita ja väliinputoamisia ei tule sallia, vaan laadukkaaseen sosiaalityöhön pitää panostaa. Muuttuvissa sote-rakenteissa on huomioitava myös vammaisten henkilöiden tarvitsemat monialaiset erityispalvelut ja niihin liittyvä osaaminen tulee varmistaa tarvittaessa keskittämällä osaaminen osaamiskeskuksiin. Palveluiden osalta tulee myös huomata, että vammaisella henkilöllä on oikeus valita asuinpaikkansa ja palveluiden pitää tällöin siirtyä sujuvasti kuntien välillä.

4. Vammaisten päättäjien ja vammaisjärjestöjen ääni paremmin esiin

Vammaisten päättäjien, luottamushenkilöiden ja järjestöjen näkökulmia tarvitaan, jotta kunnasta tulee kaikkia sen asukkaita huomioiva ja design for all -periaatetta voidaan aidosti toteuttaa. Lisäksi erityispalveluita suunniteltaessa saadaan vammaisten henkilöiden asiantuntemus palveluiden kehittämisen ja suunnittelun tueksi, jolloin vältetään epäsopivien palveluiden ja palveluvajeen aiheuttamat ongelmat. Kuvassa vaalilipuketta tiputetaan uurnaan.