Piirroksessa ihmisiä kaivaa maata lapioilla. Kaksi työntekijöistä käyttää pyörätuolia ja toisella heistä on sylissä läppäri.

Kynnys ry:n lausunto vammaisten henkilöiden työtoimintaa koskevasta lakiehdotuksesta

Kynnys ry kiittää mahdollisuudesta lausua vammaisten henkilöiden työtoimintaa koskevasta lakiehdotuksesta.  

Kynnys pitää riittämättömänä sitä, että laajempaa uudistusta työllisyyttä tukevista palveluista ei olla tekemässä, vaikka työllisyyskysymykset ovat laajamittaisesti merkittävä epäkohta vammaisten henkilöiden elämässä. Vammaisten henkilöiden työllisyyttä tukevia palveluita tulisikin uudistaa laajemmin. Tähän suuntaan ei olla esitetyllä lakiuudistuksella menossa, vaan muutos vaikuttaa lähinnä inklusiivisuuden nimissä tehdyltä, eikä sillä kuitenkaan ole toivottuja vaikutuksia. Työtoiminnasta tulisi säätää erikseen ja työhönvalmennusta tulisi edelleen kehittää ja sen saamisen edellytykset varmistaa. Tätä kautta kehitettäisiin lainsäädännön tuella myös hyvinvointialueilla toteutettavaa työhönvalmennusta.  

Yleispalveluiden kehittäminen on toki sinänsä kannatettavaa. On kuitenkin tärkeä huomioida, että osatyökykyiset tai vammaiset henkilöt saattavat tarvita myös enemmän tukea työllistymiseen kuin te-palveluissa pystytään nykyisellään tarjoamaan. Herää vahva huoli, onko osaamisen kysymykset varmistettu siten kuin ehdotettu lakimuutos edellyttäisi. Kynnys näkee, että erityisosaamisen keskittäminen vammaisten henkilöiden työllisyyskysymyksissä olisi tarpeen. Tämän osaamisen voisi nivoa Vammaisfoorumin esittämän vammaisasioiden osaamiskeskuksen yhteyteen.  

Työtoiminta ja päivätoiminta ovat myös joskus sillä tavoin lähellä toisiaan, ettei tiukka rajanveto niiden välillä ole tarkoituksenmukaista yksilöllisissä asiakastilanteissa. Kumpikin palvelu sisältää osallisuutta tukevia elementtejä. Kyseisten palveluiden järjestäminen eri lakien pohjalta ei välttämättä vastaa tosielämän tarpeita ja voi estää asiakkaiden ohjautumista työllistymisen polulla eteenpäin. Vammaisten henkilöiden tulee saada yksilöllisesti tarvettaan vastaavat palvelut, jotka edistävät työllistymistä tai muutoin yhteiskunnallista osallisuutta ja yksilöllistä elämää. 

Lisätietoja:

Annina Heini
Järjestöpäällikkö, VTM
Kynnys ry
p. 040 9401399/ annina.heini@kynnys.fi