KYNNYS RY:N SYYSKOKOUSKUTSU

Kynnyksen sääntömääräinen syyskokous 2019 pidetään:

Perjantaina 22.11.2019 klo 16.00

Paikkana Kynnyksen toimisto, Siltasaarenkatu 4, 5. krs, Helsinki

Kokousmateriaali löytyy Kynnyksen kotisivuilta www.kynnys.fi 18.11.2019 alkaen.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020
 6. Vahvistetaan jäsenmaksut ja Kynnyslehden tilausmaksu vuodelle 2020
 7. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2020
 9. Valitaan kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle (erovuorossa Timo Lehtonen, Leena Ollila ja Sirpa Virtanen)
 10. Valitaan kolme hallituksen varajäsentä vuodelle 2020 (Reeta Angelvo-Riipinen, Taru Lukkala ja Paula Pietilä)
 11. Päätetään tilintarkastajien palkkiosta
 12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 13. Päätetään Siltasaarenkadun huoneiston myyntivaltuutuksesta
 14. Muut mahdolliset asiat
 15. Kokouksen päättäminen.

Liitteet:

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Talousarvio vuodelle 2020

Tervetuloa!
Hallituksen puolesta Antti Tuononen

Mikäli haluat jatkossa kutsun s-postitse, ilmoita siitä jari.gusev@kynnys.fi

Ilmoittautuminen: jari.gusev@kynnys.fi