Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ehdotuksia avustuspalvelua tarjoaviksi bussiterminaaleiksi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa on valmisteltu ehdotusta liikuntarajoitteisille ja vammaisille avustusta antavien linja-auto-terminaalien nimeämisestä.

Suomessa on tällä hetkellä 13 nimettyä avustusta antavaa terminaalia. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi nimesi nämä terminaalit vuonna 2013. Avustuspalvelua tarjotaan tällä hetkellä 9 paikkakunnalla: Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vaasa. Seuraavissa vuonna 2013 nimetyssä terminaaleissa ei tarjota tällä hetkellä avustuspalvelua: Joensuu, Kouvola, Lappeenranta ja Pori.

Lausunnonantajia pyydetään esittämään ne liikenteen solmukohdat (esimerkiksi matkakeskus, muu terminaali tai vastaava osoitetietoineen), joissa avustuspalvelua olisi tarkoituksenmukaista olla saatavilla.

Lausuntojen perusteella Traficom kuulee nimettäväksi suunniteltujen terminaalien pitäjiä ja päättää terminaalien nimeämisestä linja-autoliikenteessä avustusta antaviksi terminaaleiksi.

Minne tulisi mielestäsi saada esteetön bussiterminaali?

Voit kommentoida asiaa myös Kynnyksen Facebookissa tai os.: mika.valimaa@kynnys.fI

Linkki lausuntopyyntöön suomeksi:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a5ed9b2f-e2b9-4c7d-8dcc-b227ebdd0eb2&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

Länk till svensk version:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a5ed9b2f-e2b9-4c7d-8dcc-b227ebdd0eb2&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f