Käsi suojaamassa kasvoja

Osallistumisaikaa jatkettu: Osallistu vammaisten henkilöiden kokemaa lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohtelua kartoittavaan haastatteluun

Mikäli olet kokenut kaltoinkohtelua tai väkivaltaa lähisuhteessasi, osallistu vammaisten henkilöiden kokemaa lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohtelua kartoittavaan haastatteluun.

Haastattelu on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Invalidiliitto ry:n ja Kynnys ry:n yhteistä tutkimushanketta, jossa tutkitaan vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyyttä, eri muotoja sekä väkivaltakokemusten seurauksia.

Tutkimukseen kuuluva kysely toteutettiin verkossa kesällä 2021. Yksilöhaastattelut pyritään toteuttamaan syksyllä 2021.

Haastattelu kestää noin 45 minuuttia. Haastattelussa on kysymyksiä kokemastasi väkivallasta, sen tekijästä sekä mahdollisesta avun saannista. Haastattelu pyritään toteuttamaan videovälitteisesti esimerkiksi Microsoft Teamsillä.

Haastatteluun voi osallistua joko itsenäisesti tai toisen henkilön avustamana. Haastattelu on luottamuksellinen.

Osallistuaksesi haastatteluun ilmoittaudu viimeistään 25.10.2021 sähköpostitse osoitteeseen annina.heini(at)kynnys.fi. Lisätietoja tutkimuksesta ja haastattelusta antavat:

Annina Heini

Suunnittelija /Kynnys ry

puh. 040 9401399 /sähköposti: annina.heini(at)kynnys.fi

Minna-Liisa Luoma

horisontaalitoiminnan johtava asiantuntija /THL

puh. 029 524 7260 /sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Maria Valtokari

kehittämispäällikkö /THL

puh. 029 524 8203 /sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Lisätietoa

Hankesivut ja tiedote tutkimukseen osallistuvalle