Päätös: kuljetuspalvelua täytyy saada käyttää Turun ja Naantalin välisillä matkoilla ja Naantalissa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi ratkaisun 19.2.2019.

”Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että edellä mainitussa asetuksessa tarkoitettuina vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalveluun kuuluvina lähikuntina on pidettävä vaikeavammaisen henkilön asuinkuntaan rajoittuvia naapurikuntia.

Valituksenalaisessa päätöksessä esitetystä väitteestä poiketen Naantali on Turun naapurikunta. Kun otetaan huomioon voimassa oleva lainsäädäntö ja sen oikeuskäytännössä vakiintunut tulkinta, Oulun kaupunki ei ole voinut rajata Turun naapurikuntiin ulottuvia kuljetuksia kuljetuspalvelualueen ulkopuolelle.”