Kynys ry:n logo

På svenska

The Treschold organsation – Kynnys ry – Tröskeln rf

Huvudkontoret i Helsingfors, filialer i Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Arbetsgrupper i Kymmenedalen, Södra Karelen St: Mickel, Björneborg och Rovaniemi. www.kynnys.fi

Medlemmar ca 800. Anställda 15 (se nedan).

Målsättningar

  • Arbetar för att garantera jämlika rättigheter för personer med funktionsvariationer i Finland och på det internationella planet.
  • stöder och aktiverar personer med funktionsvariationer till att tillvarata sina egna rättigheter,
  • påverkar tjänstemän och andra myndigheter så att de tar behoven hos personer med funktionsvariationer i beaktande när de fattar beslut och
  • fungerar som expert på funktionsvariationer.

Personer med olika slags funktionsvariationer ansvarar för allt från beslutsfattande till verksamhet på organisationens alla plan. Detta är möjligt tack vara anställa assistenter, tolkar och guider för olika typer av evenemang.

Verksamhet

  • Juridisk rådgivning (se personal)
  • info (se personal)

Internationellt samarbete

Tröskeln är medlem i den internationella Independent Living rörelsen, Disabled People International (DPI).

Independent Living

Independent Living betyder inte att man skall klara av allt själv utan assistans. Independent Living betyder att man skall ha rätt att välja och fatta egna beslut.

Anställda

Tuononen Antti, verksamhetsledare
antti.tuononen(at)kynnys.fi
GSM 045 657 9696

Gusev Jari, organisationssekreterare
jari.gusev(at)kynnys.fi

Haapala Susanna, koordinator och utbildningsplanerare
GSM 045 7732 4106
susanna(at)assistentti.info

Heini Annina, planerare

heini(at)kynnys.fi
GSM 040 940 1399

Heinonen Väinö, grafiker
vaino.heinonen(at)kynnys.fi

Holmström Pasi, IT-stöd
pasi.holmstrom(at)kynnys.fi
GSM 040 940 1971

Koikkalainen Matti, socialarbetare, Assistentti-info
matti.koikkalainen(at)kynnys.fi
GSM 040 352 1604

Mattila Johanna, utbildningssekreterare
johanna.mattila(at)kynnys.fi

Melaku Yodit, socialarbetare
yodit(at)assistentti.info
GSM 040 940 1479

Nordberg Olli, regional sekreteare
olli.nordberg(at)kynnys.fi

Pensala Veera, utbildningssekreterare
veera.pensala(at)kynnys.fi

Purhonen Sanni, administrativ sekreterare, informatör
sanni.purhonen(at)kynnys.fi
GSM 045 7732 4116

Roth Tanja, SAMAT-verksamheten
tanja.roth(at)samat.kynnys.fi

Toikkanen Terhi, jurist
GSM 045 7732 4104
terhi(at)assistentti.info

Välimaa Mika, jurist
GSM 045 7731 0105
mika.valimaa(at)kynnys.fi